Monthly Archives Wrzesień 2017

Czy pojęcie niepowtarzalności nie jest sprzeczne z nauką?

Stawia się czasem pytanie, czy koncepcja struktury osobowości jako układu niepowtarzalnego pozwala na naukowe badanie osobowości. Według skrajnego punktu widzenia należałoby się wyrzec prób opisywania bogatej różnorodności cech jednostki, pozostawiając to zadanie raczej artyście niż uczonemu. Przyjęcie tego stanowiska równałoby się zrezygnowaniu z psychologii osobowości, czemu sprzeciwiłoby się wielu psychologów.

czytaj więcej