Badanie testem zdolności mechanicznych cz. III

Jeśli Zuzanna osiągnęła 75 centyl, to zajmuje miejsce w górnej ćwiartce uczniów chodzących do tej klasy, co i ona: jeśli Karol osiągnął 40 centyl, to uzyskał wynik poniżej przeciętnej dla swej klasy.

Aczkolwiek znormalizowane testy wiadomości i umiejętności są potrzebne i użyteczność ich została potwierdzona w praktyce, to jednak stosowane powinny być z pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, mają one na ogól nastawienie na jakiś przedmiot szkolny, to znaczy kładzie się w nich nacisk na te treści, którym poświęca się główną uwagę w szkołach. Po drugie, warunki lokalne powodują, że dobrze byłoby dysponować nie tylko ogólnonarodowymi, lecz i miejscowymi normami. Nie w każdej społeczności oczekuje się od dzieci, tego samego. Po trzecie, można posługiwać się innymi sposobami oceniania postępów indywidualnych dla uzupełnienia wyników testów znormalizowanych opartych na zasadach zwykłego współzawodnictwa. Niektóre dzieci znajdujące się poniżej przeciętnego poziomu, robią wszystko, czego się można po nich spodziewać: inne, powyżej przeciętnego poziomu, nie osiągają tego, na co je stać.

Dzięki zaznajomieniu się z niektórymi problemami testów zdolności, umiejętności i wiadomości możemy teraz zapoznać się dokładniej z wynikami badań testowych oraz z możliwością posługiwania się- nimi w celu prognozy.

Za każdym razem, gdy trzeba określić trafność, staje przed nami bardzo istotny problem kryterium. Jeśli istnieje dobry miernik wiadomości i umiejętności, wówczas zagadnienie trafności testu zdolności koncentruje się wokół

Wszystke testy są w pewnej mierze narzędziami przewidywań. Testy zdolności mają,, oczywiście, rolę wyłącznie prognostyczną, lecz i testy wiadomości i umiejętności chociaż pozwalają ocenić tylko aktualne osiągnięcia, również mogą po części służyć celom przewidywania. Uważa się, że osoby, które zdały egzamin medyczny, mają odpowiednie kwalifikacje, aby leczyć pacjentów: podobnie sądzi się, że ei, którzy zdali egzamin prawniczy mają dość wiadomości, aby w sposób kompetentny pomagać klientom w kwestiach prawnych.

Jeśli chcemy stawiać prognozy, musimy wiedzieć, jak interpretować wyniki testów, oraz musimy rozumieć, jak te wyniki wiążą się z prawdopodobieństwem powodzenia w tej dziedzinie, w odniesieniu do której stawiamy prognozę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>