Badanie uzdolnień i inteligencji

Stwierdzenie, że ludzie są podobni do siebie o zarazem od siebie różni, zdaje się być jedynie wytartym frazesem. Jednakże jeden z najtrudniejszych problemów psychologii polega na tym, aby określić i zrozumieć dokładnie, pod jakimi względami ludzie są podobni (co jest niezmienne w ludzkiej naturze), a pod jakimi się różnią (w jakiej mierze każda jednostka jest niepodobna do innych).

Z dotychczasowych naszych studiów nad rozwojem, motywacją i uczeniem się wiemy, że jeden człowiek różni się od drugiego, ponieważ dziedziczy indywidualne właściwości, a także dlatego, ze dom, szkoła i społeczeństwo kształtuje go w niepowtarzalny sposób, dzięki czemu nabywa on nawyki, postawy i cechy intelektualne, które są właściwe tylko jemu. W tym rozdziale zajmiemy się jednostką jako osobą jedyną w swoim rodzaju, jako produkt tych wszystkich wpływów. Chcemy wiedzieć, pod jakimi względami ludzie się różnią, jaki jest zakres tych różnic i jak oceniać te różnice.

Nie jest to czcza ciekawość, ponieważ nasze społeczeństwo domaga się. aby jednostki były oceniane, klasyfikowane i otrzymywały' obowiązki zgodnie z założeniem, że ludzie różnią się między sobą i że z powodu tych różnic będą się nadawać do pewnej roli społecznej lepiej niż do innej. Za pomocą egzaminu decydujemy, że niektórych chłopców skieruje się do czynnej służby wojskowej, a innych na wyższe studia. W szkołach wyższych staramy się oceniać różnice indywidualne, aby pomóc studentom wybrać specjalizację na studiach. W urzędach i fabrykach poddajemy dorosłych badaniom testowym, aby przydzielić im pracę najbardziej dla nich odpowiednią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>