Definicja inteligencji

Definicję inteligencji odłożyliśmy do tego momentu, aby wpierw dowiedzieć się, jak konstruuje się testy inteligencji. Ponieważ już wyjaśniliśmy procedurę sporządzania testów i ich cele, możemy podać następującą, praktyczną definicję inteligencji. Inteligencja jest tym, co mierzy test inteligencji. Aczkolwiek stwierdzenie

Są to korelacje dwuseryjne: omawia je w swej pracy MctCemar (1942), s 178, 179 (przyp. aut.). to brzmi niezbyt mądrze, nie jest ono bez iensu, ponieważ implikuje całą staranną procedurę, którą zastosowano przy konstruowaniu testu. Wszystkie testy sporządzone przez różnych autorów odróżniają człowieka tępego od inteligentnego i przynoszą wyniki o wysokich wzajemnych korelacjach, a zatem mierzą coś wspólnego. To, co mierzą wspólnie, określamy jako inteligencję.

Oczywista że autorzy testów, konstruując je, musieli zakładać jakąś definicję inteligencji. Przypuśćmy, że testy nie istnieją. .Taką definicję inteligencji moglibyśmy podać komuś, komu chcielibyśmy dostarczyć dokładny opis testu, który powinien skonstruować? Aczkolwiek Binet nie podaje formalnej definicji inteligencji, to jednak przeprowadził wiele szczegółowych badań nad procesami, które zdają się decydować o różnicy pomiędzy człowiekiem inteligentnym a tępvm. Binet podkreślał aktywny charakter inteligencji – umiejętność dokonywania prób, szukania dróg, wybierania spośród alternatyw. Za najbardziej istotne cechy procesów myślowych Binet uważał: (1) tendencję do obierania i utrzymywania pewnego kierunku bez rozpraszania się i zbaczania z obranej drogi, (2) zdolność dobierania środków do celów, (3) zdolność do krytycznej oceny własnych działań i niezadowolenie z częściowych rozwiązań, które w rzeczywistości nie rozwiązują problemu. Taką definicję mamy na myśli, gdy mówimy, że inteligencja jest tym, co mierzy test inteligencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>