Ekstrawersja i intro wersja

Przez wiele lat żaden inny wymiar osobowości nie przyciągał tyle uwagi, co wymiar określony tą parą pojęć. Na przykład Jung zdefiniował ekstrawertyka jako osobę zainteresowaną bardziej zewnętrznym światem przedmiotów i ludzi, introwertyk zaś to według niego ktoś, kogo pociąga bardziej świat własnych myśli i uczuć.

Opracowano wiele kryteriów odróżniania ekstrawertyków od introwertyków. Ekstrawertyk żyje teraźniejszością i ceni swój majątek i pozycję, natomiast introwertyk żyje przyszłością lub przeszłością, a ceni własne przekonania i sentymenty. Ekstrawertyka ciekawi widzialny świat konkretnej, namacalnej rzeczywistości, tymczasem introwertyk będzie zainteresowany raczej ukrytymi prawami i siłami rządzącymi naturą. Ekstrawertyk zachowywać się będzie jak człowiek praktyczny, kierujący się zdrowym rozsądkiem, a introwertyk będzie kierował się intuicją i wyobraźnią. Ekstrawertyk będzie się skłaniał do działania i łatwo podejmuje decyzje, introwertyk woli analizować i planować, a przed podjęciem decyzji się waha.

Obiektywni psychologowie stwierdzili, że koncepcji intrawer- sji-ekstrawersji można postawić dwa istotne zarzuty. Po pierwsze wymiarowi introwersji-ekstrawersji zarzucono, że nie opisuje jednej pary cech, lecz trzy, i tym samym łączy trzy wymiary w jednym:

– upodobanie w myśleniu versus upodobanie w działaniu,

– upodobanie w samotności versus upodobanie w towarzystwie,

– skłonność do wynajdywania trudności w życiu versus skłonność do czerpania zadowolenia z istniejącego stanu rzeczy.

Nie miałoby to wielkiego znaczenia, gdyby te wszystkie trzy cechy zawsze występowały razem w obrębie osobowości. Niestety, okazały się one niezależne od siebie. opinię” albo nie wyrobił sobie jeszcze zdania. Nietrafna prognoza wyników amerykańskich wyborów prezydenckich w 1948 roku była właśnie skutkiem przecenienia metody kwestionariuszowej jako metody badania postaw. Mając w pamięci ten przykład, wiele osób powątpiewa w prawdziwość rezultatów uzyskanych dzięki innemu słynnemu kwestionariuszowi, a mianowicie kwestionariuszowi Kinseya, za pomocą którego zmierzono rodzaj i częstotliwość aktów seksualnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>