Emocjonalne nawyki w życiu codziennym

Mechanizm nabywania nawyków emocjonalnych nie ogranicza się tylko do lęków. Działa on równie mocno w przypadku uczuć gniewu i miłości. Na przykład często obserwujemy, że ludzie lubią lub nie lubią jakichś rzeczy w życiu, mimo że nigdy przedtem ich sami nie spróbowali ani nie doświadczyli. Przyczyną tak nieracjonalnego postępowania jest fakt, że owe rzeczy zostały kiedyś skojarzone w ich umyśle z innymi rzeczami, które już lubili lub których nie cierpieli. Odmowa skosztowania nowej potrawy może polegać na reinterpretować ból, zimno i inne bodźce jako mało istotne i nie stanowiące wielkiego niebezpieczeństwa i może tym samym regulować siłę emocjonalnej reakcji. Im słabsza emocjonalna reakcja, tym swobodniej człowiek może wybrać spośród dostępnych mu zachowań takie, które będzie bardziej konstruktywne niż zachowanie pierwotne.

W momencie urodzenia nerwy, które łączą stary mózg z nowym, nie są jeszcze w pełni wykształcone. Dlatego emocjonalne reakcje niemowląt są nie kontrolowane i reagują one całościowo, nie rozróżniając stopni i rodzajów bodźców.

Również inny rodzaj połączeń nie jest całkowicie ukształtowany u noworodka. Chodzi o połączenia nerwowe w obrębie nowego mózgu, dzięki którym jedno fragmentaryczne doznanie jest kojarzone z innym. W rezultacie niemowlę reaguje emocjonalnie na mniej bodźców niż człowiek dojrzały. Również wykazuje mniejszą liczbę uczuć niż dorosły i cechuje je węższa skala wzorców reakcji behawioralnych.

W toku normalnego rozwoju kształtują się połączenia nerwowe wewnątrz nowego mózgu oraz pomiędzy jednym mózgiem a drugim. W miarę postępu procesu dorastania emocjonalne reakcje człowieka rozwijają się w czterech głównych kierunkach. Odpowiadają one czterem aspektom emocji, które już omawialiśmy: bodźcom, odczuciom, wewnętrznym reakcjom i wzorcom reakcji behawioralnych. Porównując emocjonalne reakcje niemowlęcia z reakcjami dorosłego, stwierdzamy, że ich rozwój przebiega zawsze od prostoty do złożoności. Mając przed oczyma obraz mechanizmów rządzących emocjonalnymi procesami, zwróćmy czasem uwagę, jak w naszym codziennym życiu przejawiają się te cztery aspekty emocji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>