Lęk a uczenie się

Po lewej: Przebieg uczenia się badanych o niskim poziomie lęku przy dwóch rodzajach instrukcji. Po prawej: Przebieg uczenia się badanych o wysokim poziomie lęku przy dwóch rodzajach instrukcji. Wszystkie grupy uczyły się podstawiać liczby zamiast geometrycznych symboli. (Źródło: S. B. Sarason, Mandler i Craighill, 1952).

Z eksperymentu tego można wyciągnąć następujące wnioski: (1) badani o niskim poziomie lęku uzyskują na ogół lepsze wyniki niż badani o wysokim poziomie lęku oraz (2) nacisk na ukończenie zadania przynosił poprawę wyników u badanych o niskim poziomic lęku, natomiast nie przynosił jej u badanych o wysokim poziomie lęku.

Opisany tu eksperyment jest jednym z szeregu badań wykazujących, że poziom lęku wpływa na wykonywanie zadań polegających na uczeniu się. Badania te są’ tak liczne, że stanowiły przedmiot kilku prac o charakterze przeglądowym (np. Child, 1954: Farber, 1955). Oto niektóre spośród głównych stwierdzeń:

– 1. U badanych o wysokim poziomie lęku warunkowanie wytwarza się szybciej niż u badanych o niskim poziomie lęku.

– 2. Rezultaty dotyczące różnicowania warunkowego są nieco sprzeczne – w niektórych badaniach stwierdzono lepsze różnicowanie u badanych o wyższym poziomie lęku, w innych nie stwierdzono między nimi różnicy.

– 3. Bardziej złożone zadania badani o wyższym poziomie lęku wykonują gorzej niż badani o niższym poziomie lęku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>