Marzenia senne – kontynuacja

Ogień jest natomiast symbolem miłości. W głębi duszy kojarzymy miłość z gorącem: mówimy o ludziach, którzy zapłonęli miłością, lub porównujemy miłość do ognia, który wybucha mocnym płomieniem, a potem wygasa. Ciągłe posługiwanie się tą metaforą w języku potocznym pomaga przenieść ów symbol do naszych snów. Lew jest uniwersalnym symbolem odwagi, tygrys – groźnego ataku, dąb – tężyzny. Istnieją również językowe związki pomiędzy symbolami i skojarzeniami, które symbole te wywołują w snach. 1 tak człowiek, który uważa się za szybkiego biegacza, śni o wyścigu dwóch jeleni, w którym mniejszy zwycięża. Wyjaśnienie znaczenia snu jest takie, że jest on małym mężczyzną, który postrzega siebie symbolicznie jako „rączego jelenia” i – poprzez sen – wygrywa w życiu ze swoim rywalem.

Podkreślenie uniwersalnych dla rodzaju ludzkiego uwarunkowań symboli stało się charakterystycznym rysem psychologicznej szkoły Carla Gustawa Junga. Psychoanalitycy freudowscy kładą obecnie większy nacisk na indywidualne pochodzenie symboliki marzeń sennych. Dom może zatem symbolizować ciało – jak wyżej, ale może też być po prostu tym, czym jest, czyli zwykłym domem: może też symbolizować coś zupełnie innego. Współcześni psychoanalitycy odrzucają – jako zbyt literackie i uproszczone – założenie o istnieniu prostych i jednoznacznych relacji symbolicznych jak w przytoczonym wyżej fragmencie. Wskazują, że kluczem do znaczenia snów są raczej wzajemne relacje symboli wewnątrz snu. Oczywiście bardzo trudno jest dowieść, że taka lub inna interpretacja snu jest właściwa. Niemożność obiektywnego wartościowania spowodowała, że większość psychologów waha się przed zaakceptowaniem tego aspektu psychoanalizy. Psychoanalitycy argumentują, że ich interpretacje są spójne i mają terapeutyczną wartość dla pacjentów. Jaką rolę odgrywa w interpretacji snów sugestia, tego jeszcze dokładnie nie wiemy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>