Maszyny symulujące myślenie cz. II

Tak więc, gdyby te grupę podzielić na pięć „grup”, po jednej osobie każda, i porównać rezultaty, to grupa mogłaby osiągnąć nie lepsze rezultaty niż najleppłata jednakże często figle, tak że fakty, nawet pozornie zupełnie oczywiste, trzeba przyjmować z ostrożnością. Aby móc wyciągnąć całkowicie pewne wnioski, dobrze jest mieć zazwyczaj jak najwięcej materiału dowodowego.

Weryfikacja. Po pojawieniu się oświecającej myśli (iluminacja) uczony musi ją sprawdzić. W nowoczesnej metodzie naukowej weryfikacja zawsze stanowi ostatni etap. Poincare powrócił do domu i zapisał rozwiązanie pewnego problemu na użytek własny i innych matematyków. Einstein ostatecznie przedstawił swą teorię jako formalny wywód z pewnych podstawowych zasad czy pewników, aczkolwiek według jego świadectwa teoria ta powstała w odmienny sposób. Jej przedstawienie było pewną formą weryfikacji. Oto cytat z Einsteina:

„Sposób przeciwstawienia sobie aksjomatów w potrójnym układzie w książce Einsteina i Infelda nie jest zgodny z przebiegiem zdarzeń, jakie miały miejsce w procesie rzeczywistego myślenia. Było to jedynie późniejsze sformułowanie przedmiotu, po prostu kwestia tego, jak najlepiej można by daną rzecz ostatecznie zapisać. Aksjomaty wyrażają rzeczy istotne w skondensowanej formie. Gdy się więc owe istotne rzeczy wykryło, byio po prostu wygodnie sformułować aksjomaty w ten sposób (w potrójnym układzie, jak to zrobili Einstein i Infeld – przyp. red. poi.): odkrycie to nie wynikło bynajmniej z jakiegoś manipulowania aksjomatami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>