Maszyny uczące i uczenie się programowane

Wiele energii społecznej wydatkuje się na uczenie, tj. na nauczanie w szkołach, na wyuczenie robotników ich zawodu oraz na nakłonienie ludzi, by przyjęli taki czy inny pogląd na sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Celem stosowanej psychologii uczenia się jest zapewnić jak najwyższy poziom uczenia się przy możliwie największej efektywności. W ostatnich latach przeprowadzono wiele publicznych dyskusji nad zagadnieniami związanymi z wyborem metod nauki czytania, arytmetyki i społecznego zachowania. Wszystkie one dotyczą właściwego zastosowania w praktyce zasad uczenia się.

W związku z dążeniem do podniesienia poziomu uczenia się, wypracowano w ciągu dziejów szereg pomocy naukowych, zarówno w postaci metod, jak i materiałów. Do uświęconych przez czas metod należy powtarzanie zadanej lekcji czy to w mechaniczny sposób przez grupę uczniów, czy też indywidualnie w formie odpowiedzi na pytania. Do tradycyjnych pomocy należy tablica, tabliczka do pisania, zeszyt, wykresy i mapy, podręczniki. Wraz z rozwojem nowoczesnej techniki – radio, film a ostatnio specjalne programy telewizyjne stały się ważną pomocą w nauczaniu. Przeprowadzono wiele badań w celu ustalenia efektywności tych pomocy. Wyniki badań świadczą zazwyczaj o tym, że właściwe zastosowanie każdej z tych metod jest korzystne dla nauczania, lecz korzyść nie jest tak wielka, jak tego chcieliby entuzjaści.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>