Metoda postępowania zastosowana w tym rozdziale

Ponieważ wiele osób studiujących początki psychologii ma słabe przygotowanie matematyczne i lęk przed stosowaniem posiadanych już wiadomości z matematyki, to uważają one często, że pojęcia statystyczne są dla nich niedostępne. Rozdział ten opracowano zakładając, że problemy statystyki mają w gruncie rzeczy charakter logiczny,' tin. wymagają przede wszystkim tego, by o wynikach myśleć w sposób uporządkowany, i że wstępne zaznajomienie się ze statystyką opisową i wnioskowaniem statystycznym nie przekracza możliwości studenta, który potrafi wykonywać działania arytmetyczne i zna choć na tyle algebrę, by posługiwać się znakami plus i minus oraz podstawiać w równaniach liczby na miejsce liter.

Zaznajomienie się – nawet w niewielkim stopniu – ze statystyką wymaga czasu i ćwiczenia się w stosowaniu przyswojonych wiadomości. Ponieważ we wstępnym kursie psychologii można tym problemom poświęcić tylko ograniczoną ilość czasu, zasadnicze zależności będzie my wyrażać najpierw w słowach i w prostych przykładach liczbowych, nie wymagających wielu obliczeń. W celu wyjaśnienia bardziej skomplikowanych operacji podawać będziemy oddzielnie obliczenia przykładowe ilustrujące omawianą miarę statystyczną, co w razie konieczności będzie można pominąć. W przykładach tych posłużymy się minimalną ilością danych. Zostały one sztucznie dobrane w celu jasnego przedstawienia tych operacji nawet studentom niewprawnym w arytmetyce. W ten sposób pogwałcono wprawdzie ważną zasadę statystyczną, a mianowicie to, że wzory powinno się stosować tylko w odniesieniu do odpowiednich danych, lecz naruszenie tej zasady da się w tym przypadku usprawiedliwić. Chodziło tu bowiem o dostarczenie przykładów łatwych do zrozumienia, natomiast zdobycie wiedzy niezbędnej dla oceny prawidłowości zastosowanych wzorów lub ograniczeń w ich stosowaniu wymaga zaawansowanych studiów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>