Mierzenie informacji – dalszy opis

We wzorze tym log2 oznacza „logarytm o podstawie 2”, który jest łogarytmem w systemie binarnym (dwójkowym), podczas gdy znane nam logarytmy w systemie dziesiętnym można zapisywać logio (lub po prostu log). Wartość log2 z 8 wynosi 3, zgodnie z podanym wyżej przykładem.

W psychologii ilościowa ocena informacji znalazła zastosowanie w kilku dziedzinach. Widzieliśmy już na przykładzie eksperymentu Bendiga, jak korzysta się z niej w rozwiązywaniu problemów. Teoria informacji znalazła również zastosowanie w badaniach nad wpływem sensowności na zapamiętywanie. Materiał sensowny może przekazywać informację łatwiej niż materiał bezsensowny, ze względu na sposób, w jaki informacja jest zakodowana: chodzi mianowicie o to, czy ma on jakiś układ czy strukturę. Trudno jest np. po jednorazowym przeczytaniu zapamiętać liczbę 14916253649, lecz możemy ją zapamiętać łatwiej, jeśli jest zakodowana jako składająca się z kolejno następujących po sobie kwadratów liczb: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7.

Najbardziej pożyteczne, jak dotąd, zastosowanie pomiarów informacji polegało na dostarczeniu nowego sposobu mierzenia bodźców słownych. Jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, jaki może być ostateczny zakres użyteczności tej metody w zastosowaniu do psychologii (Miller, 1953, 1956, Attneave, 1959).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>