Motyw społecznej aprobaty

Motyw pozyskania aprobaty wydaje się wywodzić od dostarczających przyjemności motywów pozytywnych oraz od satysfakcji płynących z popędów przetrwania. Jego geneza jest podobna do pochodzenia motywu panowania nad sytuacją i wiąże się z uwarunkowaniem na bodźce i uczeniem się reakcji.

Nowo narodzone dziecko musi uzyskiwać zaspokojenie swych potrzeb z rąk innych ludzi, zazwyczaj – początkowo – matki. Wkrótce zostaje uwarunkowane na sam jej widok, który kojarzy z przyjemnością. Wyraźnie widać to po uśmiechu czteromiesięcznego dziecka dostrzegającego matkę, jeszcze zanim ta dostarczy mu jakiejkolwiek gratyfikacji -jedzenia lub uwagi. Po chwili jej uśmiechy i słowa stają się oczekiwanymi bodźcami. Aby je wywołać, dziecko uczy się drogą prób i błędów określonych zachowań. Z miłością i pochwałą zaczyna kojarzyć mu się pewna wartość. Motyw społecznej aprobaty wywodzi się z popędów ciała.

Jeśli motyw ten jest słaby, osoba może zachowywać się aspołecznie. Jeśli jest zbyt silny, jednostka może utracić swoją oryginalność i nadużywać energii adaptacyjnej usiłując skrajnie spełnić społeczne konwencje. Jeśli człowiek jest całkowicie pozbawiony miłości i czułości w okresie dzieciństwa, tak że najwcześniejsza forma społecznej aprobaty nie ma szans się rozwinąć, może to w efekcie prowadzić do przestępczości lub innych form rozwoju nieaprobowanego społecznie.

Istnieje wiele motywów społecznych. Motyw konformizmu jest prawdopodobnie oparty na wczesnodziecięcych lękach przed możliwością utraty miłości rodzicielskiej. Pragnienie bezpieczeństwa przypomina pragnienie aprobaty, z tym że akcent zostaje położony na to, co się otrzymuje, a nie od kogo. Powszechny motyw posiadania stanowi mieszaninę motywów takich, jak motyw bezpieczeństwa, panowania nad sytuacją i społecznej aprobaty.

Wymienianie całej listy i opis wszystkich motywów społecznych mija się z celem, ponieważ wszystkie one stanowią złożone nawyki, które rozwijają się poprzez uczenie z potrzeb ciała, z pozytywnych bodźców i emocjonalnych reakcji na deprywację i zaspokojenie. Często bardzo trudno jest dotrzeć do pojedynczych motywów społecznych determinujących konkretną czynność. Wszystkie one działają równocześnie. Ludzie pracują nie tylko po to, żeby zrealizować motywy podstawowe, związane z jedzeniem, piciem, ubraniem i mieszkaniem, ale również i po to, żeby dać wyraz opanowaniu swej dziedziny, cieszyć się aprobatą społeczną i utrzymać małżeństwo, które zaspokaja ich motywy seksualne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>