Myślenie asocjacyjne cz. III

Materiał percepcyjny jako źródło obrazu widzianego we śnie oczywiście symbol ten sam nie jest książką. Gdy zastanawiamy się, co znaczy lub oznacza słowo „książka”, zakładamy, że słowo to odnosi się do czegoś innego poza nim samym. Możemy myśleć o realnych książkach na półce i mówić o nich, korzystając ze znaków słownych, z których jednym jest słowo „książka”. Słowa są zatem bardzo ważnymi składnikami naszego systemu symboli3. Gdy coś ma swą nazwę, znacznie łatwiej jest wyrazić to w mowie. Znaki słowne mogą reprezentować rzeczy wszelakiego rodzaju z różnym stopniem konkretności, lecz zawsze coś reprezentują: może to’nie być przedmiot, taki jak „książka”, lecz czynność, taka jak „w s t a w a n i e” lub ocena, taka jak „piękny”

Symbole nie ograniczają się do jakiegoś znanego nam języka słów. Istnieją inne symboliczne języki, jak np. język nowoczesnej logiki czy matematyki. Istnieje także wiele konkretnych znaków: znaki drogowe, krzyż na. kościele, nuta muzyczna, czerwony sztandar, papierowy pieniądz. Symbole zawsze przenoszą znaczenie dzięki temu, że odnoszą się do czegoś poza nimi samymi, tj., jako symbole reprezentują coś innego. Oczywiście, możemy też rozważać symbole jako takie. Możemy mówić o pisowni jakiegoś słowa lub o malowaniu jakiegoś znaku. Gdy to robimy, posługujemy się symbolami w odniesieniu do innych symboli

Wobec roli. jaką symbole odgrywają w procesie komunikowania się, nie ma nic dziwnego, że istnieje ścisły związek między mową a myśleniem Myślimy za pomocą symboli, ponieważ język składa się z wielkiej liczby symboli, a myślenie w większości przypadków przebiega w kategoriach języka

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>