Neurastenia

Termin „neurastenia” stosowano kiedyś w odniesieniu do niemal wszystkich nerwic. Obecnie oznacza stan, w którym dominującym objawem jest ciągłe zmęczenie. Najczęściej występuje ona u tzw. nerwowych pań domu, które są zaniedbane przez rodzinę. Stan ów wyraża pragnienie wstrzymania wszelkiego funkcjonowania. Pragnienie to jest reakcją na – również stłumione – poczucie niższości i zagrożenia. Ponieważ neurastenia powoduje, że osoba taka często ucieka się do wypoczynku, relaksu i snu, to objawy te zaspokajają również wyparte pragnienie zależności. Dzięki nim pacjent skupia na sobie uwagę i wzbudza sympatię.

Omawiając histeryczny paraliż ręki wspomnieliśmy, że na skutek długiego okresu bezczynności może nastąpić autentyczny zanik mięśni. W rezultacie może pojawić się prawdziwy paraliż stanowiący wtórny efekt wyparcia emocji, które było bezpośrednim powodem histerii.

W niektórych przypadkach stwierdzono, że histeria ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie ciała. Stan taki nazwano psychosomatycznym. Oznacza to, że stan „somatyczny” został wywołany przez przyczyny „psychologiczne”. Nie oznacza natomiast, że wszystkie choroby mają charakter psychosomatyczny, jak utrzymują niektórzy psychiatrzy. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że rozróżnienie między chorobą psychiczną a somatyczną nie jest obecnie tak ostre, jak kiedyś uważano.

Uznawano oczywiście istnienie przejściowego wpływu emocji na stan fizyczny. Jednak dopiero nasze stulecie przyniosło odkrycie, że stłumione emocje mogą spowodować trwałe skutki fizyczne.

Pośród dolegliwości fizycznych, które często wiążą się z cechami temperamentu i emocjonalności chorego, wymienić można chorobę wrzodową, zapalenie okrężnicy, astmę, pokrzywkę, nadciśnienie, migrenę, impotencję i oziębłość. Czytelnik pamięta zapewne wewnętrzne zmiany towarzyszące emocjom, opisane we wcześniejszym rozdziale. Jak widzimy, powyższa lista dolegliwości stanowi ich ekstremalną i trwałą formę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>