Odpoczynek, rekreacja i towarzystwo

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na równowagę osobowości jest satysfakcja i poczucie spełnienia towarzyszące dobrze wykonanej pracy. Spróbuj planować, podejmować i przeprowadzać do końca takie działania, które będą społecznie użyteczne, a zarazem interesujące dla ciebie.

Są to – z wielu powodów – dwa niezwykle ważne czynniki. Przede wszystkim polepszają samopoczucie. Pozwalają wygasnąć niepożądanym myślom i emocjom. Jeśli napotykamy jakieś przejściowe trudności w pracy, wypoczynek dostarcza satysfakcji koniecznych do zrównoważenia frustracji zawodowych.

Aktywność towarzyska i społeczna jest równie ważna co działanie indywidualne. Ludzie w grupie zapominają o dręczących ich problemach i znajdują satysfakcję we wspólnym działaniu lub rozrywce. Lęk ulega znacznej redukcji, kiedy przebywa się w otoczeniu ludzi łubianych, którzy i nas darzą sympatią.

Jednym z najlepszych sposobów obniżenia napięcia jest zwierzenie się z własnych kłopotów komuś zaufanemu. Zrelacjonowanie drugiej osobie dręczącego nas problemu sprawia, że potrafimy spojrzeć na sprawę bardziej obiektywnier Lista takich osób nie powinna ograniczać się do zawodowych „wysłuchiwaczy”, jak lekarze, psychiatrzy czy psychologowie. Rodzice, nauczyciele, żony, mężowie i przyjaciele mogą również wykazać się odpowiednią dyskrecją i zasłużyć na nasze zaufanie jako powiernicy.

W rozdziale dotyczącym uczenia się zaznaczyliśmy, że energiczne i różnorodne reakcje na pojawienie się problemu zwiększają szanse znalezienia jego rozwiązania. Oczywiście nie wystarczy tu byle jaka, zwykła aktywność. Trzeba wykazać się zdolnością do refleksji i niezbędnym obiektywizmem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>