Osobowość psychopatyczna

Jednostka o psychopatycznej osobowości nie ma skrupułów moralnych ani świadomości moralności. Człowiek taki robi i bierze to, na co ma ochotę i co mu dyktuje przelotny kaprys. Nie ma żadnego poczucia winy i potrafi kłamać bez zmrużenia oka.

Psychopatia musi być zaklasyfikowana do odrębnej grupy. W przeciwieństwie do innych przestępców, czyny psychopatów nie są wynikiem buntu. Robią oni to, co robią, ponieważ ich osobowości brak idealnego ,ja”. Psychopata jest całkowicie nieuspołeczniony. Nie jest w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek samokrytyki, ponieważ żadna część jego osobowości nie stoi w opozycji do jego popędów.

Kiedy bada się życiorysy psychopatów, okazuje się, że niektórym zbytnio pobłażano w dzieciństwie. Spełniano każdy ich kaprys, a wszelkie wykroczenia wybaczano. Inni znowu w dzieciństwie cierpieli z powodu silnych deprywacji i odrzucenia.

Nie każda ukształtowana w takich warunkach wadliwa struktura osobowości zasługuje na miano psychopatycznej. Jednakże ludzie, którym konsekwentnie nadmiernie pobłażano, lub którzy cierpieli z powodu deprywacji, wykazują następujące wspólne cechy:

– samolubne, roszczeniowe nastawienie,

– bardzo niską tolerancję na frustrację,

– trudności z dostosowaniem się do wymogów zwierzchnictwa oraz autorytetów,

– trudności z tolerowaniem monotonii i rutyny,

– brak dyscypliny,

– niegrzeczne, nieuprzejme zachowanie.

Ludzie tego typu, nieustannie poszukujący gratyfikacji, bardzo cierpią w sytuacji, gdy życie im nie pobłaża, natomiast – jak świadczą historie życia wielu tyranów – bardzo się nudzą, gdy otoczenie im tę pobłażliwość zapewnia.

Wspomnieliśmy wcześniej, że niektóre przestępstwa są popełniane przez psychotyków – ludzi, których osobowość jest tak silnie zaburzona, że tracą oni niemal całkowicie kontakt z rzeczywistością. Stan taki psychologia określa mianem psychozy. Nie wszyscy psychotycy popełniają czyny kryminalne, ale wszyscy zachowują się w taki sposób, że większość ludzi określa to zachowanie jako zupełnie niezgodne z wymogami sytuacji społecznych. (Psychotycy to ci nieszczęśliwi ludzie, których nazywa się „szaleńcami”, „wariatami” czy „obłąkanymi”.)

Określenia „niepoczytalny” i „psychotyk” nie są pojęciami całkowicie równoznacznymi. „Niepoczytalność” to określenie prawnicze. Dotyczy człowieka, który nie dostrzega różnicy między dobrem a złem i zarazem nie jest – w powszechnie przyjętym sensie – odpowiedzialny za swoje czyny. „Psychotyk” to termin medyczny. Oznacza jednostkę nieprzystosowaną, a nieprzystosowanie to obejmuje wszystkie poziomy osobowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>