Patologia osobowości

Ludźmi nienormalnymi nazywa się potocznie takie osoby, których zachowanie w sposób znaczący i stały odbiega od norm społecznych. Ponieważ różne społeczeństwa mają odmienne wymogi kulturowe, zachowanie uznane za normalne w jednej społeczności, w innej może być zaklasyfikowane jako nienormalne, czyli patologiczne. Nie istnieją jednak zbiorowości, które nie posiadałyby żadnych obyczajowych, etycznych czy prawnych reguł. W każdym społeczeństwie poważne, konsekwentne odstępstwo od pisanych i niepisanych praw uznawane jest za oznakę nienormalności.

Czasami odbiegająca od normy osobowość może być zupełnie nieszkodliwa. Wynalazca poszukujący perpetuum mobile, fanatyk określonej diety, włóczęga czy tramp są tu najlepszymi przykładami. Bywa jednak, że ludzie o patologicznej osobowości są niebezpieczni dla siebie i dla innych, bądź to z powodu silnej agresji, bądź dlatego, że są zupełnie nieodpowiedzialni. Osoby takie z reguły muszą być umieszczane w odpowiednich, powołanych do tego instytucjach – dla dobra własnego i bezpieczeństwa innych. Psychotycy wierzący, że wszyscy chcą ich zabić, muszą znaleźć się pod opieką szpitali psychiatrycznych, gdyż gotowi są zaatakować każdą osobę w swoim otoczeniu. Ponieważ u kryminalistów coraz częściej stwierdza się opóźnienia rozwoju umysłowego, ciężkie nerwice, psychopatie lub psychozy, dlatego i więziennictwo musi spełniać pewne funkcje instytucji terapeutycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>