Pomoc dla dziecka niedorozwiniętego umysłowo

Ćwiczenie w warsztacie dla dzieci opóźnionych. Dziś wiele takich dzieci staje się samodzielnymi członkami społeczeństwa. (Źródło: Capa i Pines, 1957). w testach. Jedynie wykwalifikowany w stosowaniu testów pracownik potrafi wykryć, że wynik testu wprowadza w błąd. Dziecku takiemu może pomóc psychoterapia.

Leczenie niedorozwoju umysłowego. Od czasu do czasu pojawiają się obrazowe doniesienia o znacznych osiągnięciach w podnoszeniu ilorazu inteligencji dzieci opóźnionych umysłowo. Nagłówki w gazetach i artykuły w ilustrowanych czasopismach wzbudzają nadzieję u niezliczonej rzeszy rodziców, których dzieci są opóźnione umysłowo. Nie jest to rozsądne, ponieważ materiał dowodowy, który posiadamy, nie jest zachęcający. Daje on niewiele nadziei na uzyskanie u dzieci opóźnionych jakiegoś decydującego polepszenia (Kirk, 1948), lecz nie znaczy to, że dziecku opóźnionemu lub z defektem umysłowym nie można pomóc Istnieje różnica pomiędzy zrobieniem wszystkiego, co można, aby dziecku opóźnionemu w rozwoju dostarczyć sprzyjających warunków rozwojowych, a dawaniem optymistycznych obietnic, których spełnienie nie jest prawdopodobne.

Dla dziecka opóźnionego umysłowo można uczynić bardzo wiele. Można je nauczyć nawyków społecznych, można je szkolić w umiejętnościach zawodowych, odpowiadających jego poziomowi intelektualnemu. W pewnych przypadkach nauka ta pozwoli mu zająć miejsce w społeczeństwie poza zakładem, jednakże pomocy społecznej dla dzieci opóźnionych nie należy mylić z podnoszeniem ilorazu inteligencji. U wielu takich jednostek wraz z lepszym przystosowaniem społecznym następuje nieznaczny wzrost ilorazu ich inteligencji, lecz niewiele przemawia za tym, by oczekiwać uderzających zmian w wyniku polepszenia warunków środowiskowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>