Przedmiot psychologii społecznej

W wielu wcześniejszych rozdziałach tej książki zajmowaliśmy się problemem zachowania jednostki — jak postrzega, uczy się, pamięta, myśli itd. Obszar zainteresowań psychologii społecznej jest nieco inny. Trudno ściśle zdefiniować przedmiot psychologii społecznej, jednakże szeroko rzecz ujmując, psycholog społeczny zajmuje się badaniem zachowania jednostek w kontekście społecznym. Interesują go zatem postawy, przesądy, zachowania w grupie, interakcje społeczne itp.

Zakres psychologii społecznej jest — jak widać — szeroki i istnieje na ten temat wiele opracowań. Tutaj jedynie naszkicowaliśmy skrótowo podstawowe zagadnienia z tej dziedziny. Rozpoczniemy od omówienia postaw, jako że wspominaliśmy o nich w jednym z poprzednich rozdziałów, a także dlatego, że jest to również jeden z podstawowych tematów psychologii społecznej. Już na samym początku musimy uświadomić sobie, że postawy stanowią zasadniczo pewien konstrukt. Powstało wiele definicji „postawy” i niełatwo jest dokonać wyboru. Secord i Bac- kman proponują, by postawę traktować jako określone powtarzalne schematy, zgodnie z którymi jednostka czuje i myśli, oraz jej predyspozycje do działania w określony sposób wobec pewnych aspektów własnego środowiska. Sugerują oni zatem, że postawa ma trzy komponenty: emocje — będące komponentem afektywnym, myśli — komponent poznawczy i predyspozycje do działania, czyli komponent behawioralny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>