Rozpoznawanie defektu umysłowego

Ten problem „figury na tle” jest trudny dla dzieci z uszkodzeniem mózgu, chociaż nie sprawia trudności dzieciom opóźnionym umysłowo. (Źródło Werner i Straus 19511. grupie społeczno-ekonomicznej niezależnie od tego, czy w rodzinie tej zdarzały się wypadki opóźnienia umysłowego, czy też nie

U dziecka z uszkodzeniem mózgu występują inne objawy upośledzenia umysłowego niż u dziecka jedynie opóźnionego umysłowo. Do różnic ujawnianych przez testy zalicza się błędną percepcję rysunków, w których figura miesza się z tłem. Gdy dziecku z uszkodzeniem mózgu pokazywać obrazki podobne do ryc. 14-10, ma ono trudności z wyodrębnieniem figury z tła, nie ma ich natomiast dziecko opóźnione w rozwoju umysłowym.

W tabl. 14-10 ukazano różnice pomiędzy reakcjami percepcyjnymi dzieci normalnych a dwiema grupami dzieci nienormalnych. Istnieje tak mała różnica pomiędzy tymi reakcjami u dzieci normalnych i u dzieci opóźnionych umysłowo, że test ten na pierwszy rzut oka nie wydaje się przydatny w zwykłym zestawie testów inteligencji. Okazało się jednak, że posiada on realną wartość, pozwalając odróżnić dzieci z uszkodzeniami mózgu od dzieci z podobnie niskimi ilorazami inteligencji, lecz bez uszkodzeń mózgu.

Od czasu do czasu spotykamy dziecko, które wydaje się nienormalne, chociaż w rzeczywistości wcale takie nie jest. Reaguje ono emocjonalnie na otoczenie wycofywaniem się i negatywizmem, skutkiem czego uczy się mowy z opóźnieniem i uzyskuje słabe wyniki

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>