Skalowanie wyników cz. III

Słowo stanine zostało ukute przez lotnictwo dla określenia skali znanej początkowo pod nazwą standard nine {standardowe dziewięć) posługującej się wynikami standaryzowanymi pewnego rodzaju zc średnią 5, odchyleniem tandardowym 2 i zakresem wyników od 1 do 9.

Przykładowe obliczenia wyników standaryzowanych i przekształcanie ich na skale arbitralne. W tabl. 13-5 mieliśmy dziesięć wyników uzyskanych na egzaminie wstępnym, po pięć z każdej klasy. Jeśli nie mamy więcej informacji, to nie wiemy, czy wyniki te są reprezentatywne dla kandydatów z innych klas, czy też nie. Przyjmijmy założenie że średni wynik uczniów klasy I i II odpowiada fikcyjnie przyjętej ogólnonarodowej przeciętnej dla tego egzaminu równej 75 i że ogólnonarodowe odchylenie standardowe równa się 10.

Jaki jest wynik standaryzowany tego ucznia z klasy II, który uzyskał ocenę 90 na egzaminie? Musimy ten wynik wyrazić w wielokrotnościach odchylenia standardowego od średniej. Przypuśćmy, że chcemy przekształcić obliczony powyżej wynik standaryzowany na wynik według skali używanej w Ogólnym Teście Klasyfikacyjnym dla Marynarki Amerykańskiej {liany General Classifieation Test) w przedstawionej w tabl.

Skala ta ma średnią 50 i standardowe odchylenie 10. zatem wynik standaryzowany 1,5 o naszego ucznia z klasy II będzie tu odpowiadał wynikowi 50 4- (10 X X 1,5) = 50 + 15 = 65. Korzystając z kolumny 1 tablicy 13-6, znajdujemy obok wyniku standaryzowanego 1,5 a liczbę ,933. Oznacza ona, że 93% wyników rozkładu normalnego będzie leżeć poniżej wyniku osoby, która uzyskała wynik +1,5 o powyżej średniej na jakiejkolwiek skali opartej na odchyleniu standardowym. Tak więc wynik 65 w Ogólnym Teście Klasyfikacyjnym dla Marynarki Amerykańskiej (Navy General Classification Test), 650 w Teście Wiadomości Absolwenta (Graduate Record Examination) lub 8 na skali staninowej (Standardowego Dziewięć) używanej w lotnictwie (Air Force Stanine): wszystkie te wyniki są równoważne, a każdy z nich przewyższa wyniki osiągnięte przez 93% osób, na których wyskalowano dany test. Innymi słowy, wynik standaryzowany naszego ucznia: + 1,5, wynoszący 90 leży na 93 centylu. Podobnie można interpretować wyniki reprezentujące dowolną wielokrotność odchylenia standardowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>