Skalowanie wyników

Dla zinterpretowania jakiegoś wyniku często chcemy wiedzieć, czy w stosunku do innych wyników jest on wysoki, czy niski. Jeśli ktoś wykonuje praktyczny test dla kierowców i stwierdza, że potrzebuje ,500 sekundy, aby po sygnale niebezpieczeństwa postawić nogę na hamulcu, to skąd może wiedzieć, czy robi to szybko, czy wolno? Jeśli na egzaminie z fizyki uzyska wynik 60, to zdał, czy nie? Aby odpowiedzieć na pytania tego rodzaju, musimy sporządzić pewien rodzaj skali, z którą można by porównywać wyniki.

Rangi. Układając wyniki w porządku rangowym od wysokich do niskich, otrzymujemy jeden rodzaj skali. Wynik indywidualny interpretujemy, określając jego rangą w danej grupie wyników. Tak więc absolwenci różnych szkół znają swbją pozycję, np. 35. lub 125. na 400 absolwentów.

Skala centylowa. Jeśli przekształcić rangi w skalę rozciągającą się od 0 do 100, wówczas rangę będzie można interpretować zgodnie z naszą znajomością procentów. Takie rangowanie daje skalę centy- 1 o w ą. Osoba mająca 90 centyl w dużej grupie wie, że tylko 10 procent grupy uzyskało lepsze wyniki niż ona: osoba mająca 50 centyl wie, że znajduje się w środku swej grupy, w połowie drogi między jej górnym a dolnym krańcem 5.

Przykładowe przeliczenie rang na centyl e. Obliczając centyle. zwykle zaczyna się od rang, tj. najpierw układa się wyniki w pewnej kolejności. „Według przyjętej konwencji najwyższy wynik otrzymuje rangę 1. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że centyle biegną w przeciwną stronę, a więc najwyższy wynik jest zbliżony do 100, a najniższy do 0. Nasz wzór uwzględniający te konwencje jest następujący:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>