Spadek inteligencji u dorosłych w zależności od wieku

Zmiany zachodzące w zależności od wieku w wynikach testu inteligencji. Dane dotyczące badanych od 60 roku życia zaczerpnięto z innej próbki. (Źródło: Wechsler, 1955). Różnice w tempie obniżania się z wiekiem wyników werbalnych i innych są zgodne z wcześniejszymi rezultatami, świadczącymi o tym, że nie wszystkie uzdolnienia w wieku dojrzałym zmniejszają się w tym samym tempie (Jones i Conrad 1933). Ogólnie biorąc, najmniejszy spadek wykazują zadania wymagające wiadomości, zaś największy – zadania, w których potrzebna jest pomysłowość i szybkość, a zatem stosowanie jakiegokolwiek wyniku jako wskaźnika inteligencji osoby dorosłej nosi piętno pewnej dowolności

Obniżanie się mierzonej testami inteligencji w czwartym dziesiątku lat życia nie oznacza, że człowiek dojrzały ma mniejsze kwalifikacje do wypełniania swej roli w życiu. Może jn gromadzić nowe doświadczenia wolniej niż kiedyś, lecz nie zapomniał wszystkiego, czego dowiedział się w przeszłości Jeśli uznamy, że mądrość jest zbiorem doświadczeń zgromadzonych w przeszłości, a inteligencja – umiejętnością stosowania tych doświadczeń w teraźniejszości, to zrozumiemy, że starszy człowiek może być o wiele mądrzejszy niż osoba inteligentniejsza i młodsza, której brak jest jego doświadczenia. W testach inteligencji pełno jest zadań wymagających pomysłowości, bystrości oraz umiejętności przystosowania się do nowych sytuacji. Nie biorą one pod uwagę doświadczenia, które pozwala osobie starszej postępować mądrze w znanych jej sytuacjach w pracy i w życiu.

Możemy dowiedzieć się czegoś więcej o znaczeniu inteligencji, zapoznając się z grupami skrajnymi – z inteligencją poniżej normy i ze zdolnościami wybitnymi. Testy inteligencji opracowano przede wszystkim po to, aby wykryć dzieci, które przypuszczalnie nie odniosłyby pożytku ze zwykłej nauki szkolnej. Nie ma wyraźnego przedziału między normą a upośledzeniem umysłowym: wiele przypadków ma charakter graniczny. Co więcej, gdy jakieś dziecko sklasyfikujemy jako upośledzone umysłowo, określenie to mówi nam bardzo mało o nim. Istnieje wiele rodzajów i stopni opóźnienia w rozwoju umysłowym u dzieci. Nie wszystkie dzieci upośledzone są do siebie podobne, wobec tego określanie ich wspólną nazwą „dzieci upośledzone umysłowo” może wprowadzać w błąd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>