Środowisko a wychowanie

Ponieważ bliźnięta dwujajowe są bardziej zbliżone do siebie pod względem inteligepcji niż zwykłe rodzeństwo, widzimy, że środowisko musi również odgrywać pewną rolę w wyznaczaniu inteligencji. Przyczyną tej różnicy muszą być wpływy środowiskowe, ponieważ z genetycznego punktu widzenia bliźnięta dwujajowe nie są do siebie bardziej podobne niż zwykłe rodzeństwo. Dzielą one jednakże wspólne środowisko wewnątrzmaciczne i wspólnie podlegają wszelkim wpływom, wynikającym z warunków odżywiania bądź ze stanu hormonalnego matki w okresie ciąży. Te warunki okresu płodowego są potężnym czynnikiem środowiskowym, wpływającym na ich rozwój. Również po urodzeniu mają one bardziej podobne środowisko niż zwykłe rodzeństwo. Bracia i siostry, którzy przychodzą na świat osobno, rodzą się w rodzinach o różnej liczbie członków, gdy rodzice ich są w innym wieku i mają inne doświadczenia. Te różnice w strukturze rodziny są bez wątpienia doniosłym czynnikiem środowiskowym, wpływającym na kształtowanie wielu cech psychicznych. Dzieci urodzone jako bliźnięta mają tyle samo braci i sióstr, mają rodziców w tym samym wieku o jednakowej pozycji społeczno-ekonomicznej i są (zazwyczaj) wychowywane według tych samych teorii, jeśli idzie o odżywianie i pielęgnację. Chociaż więc środowiska społeczne obu bliźniąt są odmienne ze względu na różnice, które występują między takimi bliźniętami, są one na ogół bardziej podobne niż w przypadku zwykłego rodzeństwa, a nieco mniej podobne niż u bliźniąt jednojajowych.

Z drugiej strony fakt, że średnie różnice między bliźniętami jedrio- jajowymi wychowywanymi osobno były większe wówczas, gdy wychowywano je w najbardziej odmiennych środowiskach, jest potwierdzeniem ważnej roli, jaką odgrywa środowisko.

Jeśli zaakceptujemy nominalne wartości korelacji podane w tablicy 15-7, łącznie z materiałem dowodowym pochodzącym od bliźniąt jednojajowych wychowywanych osobno, dojdziemy do kompromisowego stanowiska w kwestii: natura czy wychowanie. Nasuwa się nam wniosek, że na cechy psychiczne wywiera pewien wpływ zarówno dziedziczność, jak i środowisko. Wiedząc, że mogą występować różnice między materiałami dowodowymi opartymi na korelacjach i na średnich, nie będziemy wysuwać niepewnych twierdzeń o stopniu doniosłości dziedziczności, z jednej, a środowiska, z drugiej strony.,

Tylko dokładne badania i lepsze modele teoretyczne pozwolą nam wyjaśnić, w jakim stopniu środowisko może zmodyfikować różne cechy, zależne i od dziedziczności, i od środowiska. W opisanych powyżej badaniach nad bliźniętami jednojajowymi autorzy dochodzą do wniosku, że cechy fizyczne są najmniej modyfikowane przez środowisko, cechy intelektualne nieco bardziej, a cechy osobowościowe – najbardziej,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>