Stosunek symbolu do przedmiotu – kontynuacja

Behawioralna orientacja współczesnych psychologów skłamała ich do przedstawiania różnych sposobów udoskonalenia tej trzeciej (wspólna reakcja) interpretacji znaczenia. Jedną z prób zmodyfikowania jej jest sugestia, że „zastępcze” zachowanie, może być jedynie częściowe. Wydzielanie przez psa śliny na światło jest jedynie jednym z elementów złożonej czynności jedzenia. Według Osgooda (1953) ta cząstkowa reakcja jest procesem pośredniczącym, pobudzającym organizm do reagowania na symbol w taki sposób, w jaki reagowałby na przedmiot. Tak więc sygnał NIEBEZPIECZEŃSTWO musi wzbudzać pewną słabą formę emocjonalnych czy alarmowych (autonomicznych?) reakcji, które wywołałoby napotkane niebezpieczeństwo: te reakcje, jako procesy pośredniczące, prowadza następnie do reakcji odpowiednich dla unikania rzeczywistych niebezpieczeństw. Można zauważyć, że proces pośredniczący jest pewnym rodzajem behawioralnego odpowiednika „idei” czy „obrazu” niebezpieczeństwa, ł. Znaczenie jako dyspozycja behawioralna. Według Morrisa (1946) cząstkowa reakcja na symbol, która ma coś wspólnego z właściwą reakcją na przedmiot oznaczany, jest jedynie dyspozycją do wykonania tej reakcji: tym, co przenosi znaczenie, jest właśnie ta dyspozycja. Teoria dyspozycji została rozwinięta przez Browna (1958) jako alternatywa w stosunku do teorii szukających specjalnych form zachowania, które by przenosiły znaczenie. Dyspozycja jest to ogólna tendencja do zachowywania się w pewien sposób, która określa różne konkretne formy zachowania, tak jak postawa wobec jakiejś grupy etnicznej wyznacza wiele różnych form zachowania w stosunku do przedstawicieli tej grupy_ ponieważ słowa przenoszą zarówno denotacyjne, jak i konotacyjne znaczenia to dyspozycje, które one wywołują, są złożone. Ktoś mówi swobodnie w jakimś języku, jeśli dane słowo wyzwala w nim wiele dyspozycji wywoływanych przez to słowo również i u innych członków społeczeństwa, którzy posługują się tym samym językiem. Odcienie, różniące znaczenia słów nudę (nagi, obnażony) i naiced (nagi, goły) w języku angielskim, przenoszone są przez nieco odmienne dyspozycje, jakie one wywołują: definicja słownikowa mogłaby ich nie.ujawnić Nie osiągnięto jeszcze uzgodnionej ostatecznie interpretacji znaczenia. Niektórzy autorzy przypisują ten brak zgody staraniom, by znaczenie uczynić czymś specyficznym, podczas gdy w rzeczywistości wiąże się ono z wszelkimi rodzajami zachowania (Humphrey, 1951, s. 229).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>