Test Rorschacha

Test plam atramentowych Rorschacha jest również jednym z wielu testów projekcyjnych. (Rorschach, 1942: po raz pierwszy wydany w 1921 r.). Składa się on z szeregu plansz, z których każda przedstawia plamę atramentową o dosyć skomplikowanych kształtach (zob. ryc. 16-5). Jeśli rozlejemy atrament na kawałek papieru, który następnie składa' się na połowę, otrzymamy symetryczną plamę podobną do plamy na ryc. 16-5. Z wielu takich figur wybrano kilka typowych, a doświadczony badacz wie, jakich reakcji na każdą z nich można się spodziewać. Badany mówi, co widzi na planszy. Może on widzieć na jednej planszy kilka różnych rzeczy, -albo też ten sam wieloznaczny kształt może przybierać dla badanego kilka różnych znaczeń. Test ten wyzyskuje dobrze znaną skłonność ludzką, aby w chmurach różnego kształtu dostrzegać fantastyczne twarze, zwierzęta, sceny bitewne lub postacie z krainy baśni.

Reakcje badanego na plamę atramentową pod pewnym względem mówią nam więcej niż jego odpowiedzi na pytania inwentarza osobowości. Badany troszczy się o swoje odpowiedzi znacznie mniej niż wtedy, gdy odpowiada na pytania inwentarza osobowości, które dotyczą jego samego: wypowiedzi te wydają mu się bardzo rzeczowym opisem tego, co widzi w poszczególnych plamach: mogą one odsłonić nieświadome aspekty jego osobowości, TAT ma podobne zalety, lecz na- chcemy się dowiedzieć, czy nasze testy są użyteczne. W tym paragrafie zajmiemy się usiłowaniami, zmierzającymi do ulepszenia metod obserwacji i oceny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>