Testy projekcyjne

Jeśli istnieje jedność cech osobowości, która przejawia się bezpośrednio lub pośrednio we wszystkim, co dana osoba robi, to powinien istnieć jakiś sposób scharakteryzowania tej jedności, tej struktury osobowości, która leży u podłoża każdego aktu działania i wyznacza jego kierunek. Ponieważ ten indywidualny styl zachowania powinien ujawniać się najlepiej w przypadku swobodnej ekspresji, psychologowie uznali, że wytwory wyobraźni przypuszczalnie najwięcej mogą powiedzieć o osobowości. W wyobraźni jednostka może swobodnie budować swój własny świat i uczynić się bohaterem każdego dramatu, który zechce skonstruować. Te wytwory wyobraźni psychologowie otrzymują dzięki testom projekcyjnym. W opisanych poprzednio inwentarzach osobowości alternatywy były z góry ustalone, tak że badany musiał odpowiadać, dokonując wyboru między gotowymi odpowiedziami. Testy projekcyjne są bardziej nieokreślone, o luźniejszej konstrukcji, a badany może odpowiadać w sposób bardziej swobodny. Ponieważ badany w odpowiedziach tych daje coś z siebie samego, mówimy, że za pośrednictwem tych odpowiedzi dokonuje on projekcji swej osobowości, podobnie jak aparat filmowy dokonuje projekcji obrazu na ekran. Stąd wywodzi się nazwa testów projekcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>