Urojenia

Urojenia są to sądy i przekonania, utrzymujące się mimo obiektywnie istniejących dowodów na ich nieprawdziwość. Urojenia wykraczają poza neurotyczne obsesje, tak jak obsesje sięgają dalej niż przesądy i uprzedzenia. Normalna osoba -jeśli tego chce – może zazwyczaj wyeliminować dany przesąd, neurotyk nie jest w stanie pozbyć się obsesji, ale odnosi się do niej krytycznie, psychotyk zaś całkowicie akceptuje swe urojenia. Istnieją trzy rodzaje urojeń: urojenia wielkościowe, urojenia poniżające i urojenia prześladowcze.

Urojenia wielkościowe stanowią bezpośrednią kompensację poczucia nieadekwatności. Są to pojawiające się przekonania o ogromnych własnych możliwościach lub stanie posiadania. Obejmują – dobrze znane – urojenia wielkości, kiedy to psychotyk wierzy, że jest prezydentem, Napoleonem, Szatanem, Jezusem czy Bogiem.

Urojenia poniżające obejmują przekonania o własnej bezwartoś- ciowości, złu, deprawacji lub chorobie. Psychotycy tego typu mogą być przeświadczeni, że cierpią na śmiertelną chorobę, że popełnili niewypowiedzianie ciężkie grzechy lub że ciało ich rozkłada się od wewnątrz.

Urojenia prześladowcze to nieuzasadnione przekonania o istnieniu wrogów zagrażających życiu i zdrowiu jednostki lub jej bliskich. Czasem psychotyk wierzy, że wrogowie ci sprawują kontrolę nad jego ciałem po to, by sprawiać mu ból lub wystawiać go na różne niebezpieczeństwa. Ponieważ urojenia zaspokajają potrzeby emocjonalne, racjonalne argumenty nie są w stanie ich podważyć. Intelekt psychotyka jest całkowicie zależny od jego emocji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>