Wiek umysłowy dorosłych a iloraz inteligencji cz. II

Jest faktem, że pojęcie wieku umysłowego jest niezbyt użyteczne powyżej 13 roku życia. Poniżej tego wieku nietrudno jest znaleźć testy, które starsza grupa potrafi rozwiązać, a dzieci o rok młodsze –

Dane dotyczące poziomu inteligencji szeregowców II wojny światowej podano na s. 646 (przyp. aut.). nie. Po przekroczeniu 13 lat polepszenie wyników w skali rocznej jest tak niewielkie, że nie można skonstruować dobrych skal wieku umysłowego, tj. nie potrafimy znaleźć odpowiednich testów, których np siedemnastolatki nie rozwiążą, a osiemnastolatki – tak Bez takich zaś testów nie możemy kontynuować naszej skali wieku umysłowego. Aby powyżej wieku 13 lat utrzymać pojęcie wieku umysłowego (oraz ilorazu inteligencji), musimy stosować arbitralne sposoby określania wyników, takie jak dewiacyjne ilorazy inteligencji

Gdy się spojrzy z tego punktu widzenia, to wieku umysłowego armii (13 lat) nie będziemy interpretować w ten sposób, że dorośli uzyskują wyniki na dziecięcym poziomie, lecz raczej, jako fakt, że trzynastolatek jest bliski tego poziomu wyników w teście inteligencji, jaki osiągnie w wieku dojrzałym. To, że średnia armii wypadła poniżej przeciętnej oczekiwanej u dorosłych, nie jest niczym dziwnym wobec faktu, że osoby o wysokiej inteligencji zostały zwolnione od poboru w celu wykonywania nieodzownych prac w służbach cywilnych, a także i dlatego, że warunki badań testowych były dalekie od ideału

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>