Współczesne testy typu binetowskiego

Testy opracowane pierwotnie przez Alfrc-da Bineta poddano w Ameryce kilkakrotnym przeróbkom. Autorem pierwszej był w 1911 r. Goddard. Przez wiele lat najlepiej znaną i najszerzej stosowaną wersją była przeróbka dokonana przez Termana w 1916 r., znana powszechnie jako Stanfordzka skala Bineta. Terman i M. A. Merrill poddali ten test rewizji w 1937 r., a następnie w 1960 roku.

W testach Bineta-Termana zastosowano metodę Bineta konstruowania testów w formie skali wieku. Procedura polegała na dobraniu zadań odpowiednich dla szerokiego zakresu wieku i zdolności: następnie dawano te zadania dużej i reprezentatywnej próbce z populacji, dla której test był przeznaczony. Pozostawiono tylko te zadania, dla których procent poprawnych odpowiedzi wzrastał wraz z wiekiem badanych dzieci i które wykazywały istotną korelację z ogólnymi wynikami ich badań. Końcowy trudny etap wymaga doboru zadań, które można by zestawić w skalę zawierającą zadania odpowiednie dla danego wieku.

Każde zadanie umieszcza się na tym poziomie wieku, na którym zasadnicza większość dzieci rozwiązała je, jak widzieliśmy na przykładzie zadań z ryc. 14-4. W obecnie stosowanych testach Bineta- -Termana dla każdego roku życia przeznaczono sześć zadań, przy czym za rozwiązanie każdego zadania dolicza się dwa miesiące do wieku umysłowego.

Procedura badania testem inteligencji wymaga najpierw ustalenia podstawowego wieku umysłowego, tj. takiego wieku dla którego (i poniżej którego) wszystkie zadania zostały rozwiązane. Następnie dodaje się dwa miesiące wieku umysłowego za każde zadanie rozwiązane z prób dla lat wyższych. Weźmy na przykład dziecko, które rozwiązało wszystkie zadania na poziomie wieku umysłowego sześciu lat. Jeśli następnie rozwiązało ono dwa zadania na poziomie lat siedmiu, dodajemy do jego wieku umysłowego cztery miesiące: jeśli prócz tego rozwiązało jedno zadanie z testu dla ośmiu lat, dodajemy dalsze dwa miesiące. A zatem dziecko to niezależnie od swego wieku życia osiągnęło wiek umysłowy sześciu lat i sześciu miesięcy. Test ten uwzględnia pewną nierównomierność rozwoju, tak iż dwoje dzieci może osiągnąć ten sam wiek umysłowy, rozwiązując inne zadania testowe.

Badanie określonym testem inteligencji jest czynnością fachową wymagającą specjalnego przygotowania. Test jest rodzajem wywiadu przeprowadzanego w standardowych warunkach i aby umiejętnie go stosować, trzeba nie tylko znać zasady badania testami, lecz także mieć wprawę w przeprowadzaniu wywiadów. Do posługiwania się tego rodzaju testem w sposób zadowalający nie wystarczy znajomość wydrukowanej instrukcji. Omówienia nasze mają na celu zaznajomienie czytelnika z charakterem i celami testu, natomiast aby nauczyć się posługiwać się danym testem, konieczne są studia o wiele poważniejsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>