Wybór cech w badaniach osobowości – kontynuacja

Nieraz określona sytuacja następuje nagle i nie ma czasu na żmudne reinterpretacje. W takich wypadkach szczypta poczucia humoru i realistycznego dystansu może być nieoceniona. Śmiech, nawet jeśli wydaje się niestosowny, pomaga zmniejszyć napięcie emocjonalne. Poczucie realizmu chroni zwykle ludzi przed traktowaniem siebie zbyt poważnie. Relaksujący efekt poczucia humoru polega po części na tym, że pozwala na działanie, a każda inna czynność pomaga w takich chwilach pozbyć się emocjonalnego napięcia. Tak więc dobrą receptą na natychmiastową redukcję napięcia jest jakiekolwiek zajęcie. Popularne rady, by wówczas „przebiec wokół domu” albo pójść narąbać drzewa, były psychologicznie uzasadnione.

Oczywiście najlepszą metodą poradzenia sobie z problemem jest podjęcie takiej aktywności, która bezpośrednio pomoże zmienić kłopotliwą sytuację. Łatwiej jest zaatakować problem, niż kontrolować własne uczucia z nim związane. Na przykład zamiast bać się latami o utratę pracy, lepiej jest poświęcić ten czas na doskonalenie swych zawodowych umiejętności, a wówczas wszelkie obawy dotyczące tej kwestii staną się bezpodstawne.

Powyższa rada prowadzi do ostatecznej konkluzji, a mianowicie, że chcąc panować nad emocjami powinniśmy stosować zasadę stawiania czoła własnym problemom. Uczucia zależą w dużej mierze od naszych utrwalonych przekonań o tym, jak poradzimy sobie w trudnych sytuacjach. Dobrze przygotowany student cieszy się na myśl o egzaminie, na którym będzie mógł wykazać się swoją wiedzą. Student źle przygotowany boi się próby. Ludzie, którzy lękają się różnych sytuacji społecznych, powinni podjąć wysiłek opanowania określonych technik i schematów sytuacyjnych, które pozwolą im radzić sobie lepiej i przywrócą wiarę w siebie. Stan uczuć zależy w znacznej mierze od posiadania również takich umiejętności, a można się ich nauczyć zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Wszystkie wymienione zasady panowania nad emocjami opierają liwy. U pacjentów po lobotomii znika ich straszliwe podniecenie. Stają się względnie spokojni, mniej gwałtowni, czasem nawet apatyczni. Na jakiś czas może wystąpić u nich powrót do nawyków z okresu dzieciństwa. Po pewnym czasie udaje im się przezwyciężyć tę regresję, natomiast kwestia, w jakim stopniu po takim zabiegu cofa się sama psychoza, pozostaje nadal kwestią sporną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>