Wybór cech w badaniach osobowości

Istnieją tysiące cech, których nazwanie okazało się społecznie niezbędne. Psycholog GORDON W. ALLPORT wyszukał w wydanym w 1925 roku New International Dictionary Webstera 4500 słów oznaczających odrębne formy jednostkowych ludzkich zachowań. Które z cech danej osoby badać, zależy od celu badania. Ci, którzy się na fakcie, że nowy mózg potrafi zapanować nad starym mózgiem. Mówiąc popularnym językiem „głowa” może panować nad „sercem”, jeśli zechce i nauczy się, j a k to robić.

Powyższe jest prawdą, ale tylko w odniesieniu do ludzi zdrowych. Osoby, których organy wewnętrzne z jakichś powodów nie działają właściwie, mogą podlegać emocjom nie dającym się opanować. Nie zawsze da się wytłumaczyć czyjąś wybuchowość słabą samokontrolą, a lękliwość negatywnymi uwarunkowaniami. Często wiele złych cech temperamentu polega na zachwianiu proporcji wydzielania wewnętrznego.

Fizjologiczne determinanty temperamentu widać najwyraźniej w przebiegu cyklu menstruacyjnego u kobiet. Zmiany chemiczne, które zachodzą w ciele w czasie cyklu, odmieniają przebieg reakcji emocjonalnych kobiety, a niekiedy wywołują nawet niewielkie zmiany w obrazie osobowości. Fizjologiczne uwarunkowania psychologicznych „nastrojów” omówimy w szerszym zakresie w następnym rozdziale. niezbędnych informacji. Reinterpretacje nie są łatwe. Wymagają obiektywnego, pełnego wyobraźni sposobu myślenia. Czasem potrzebna jest pomoc osoby postronnej, aby ujrzeć własne trudne położenie z innego punktu widzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>