Badania przeprowadzone przez Burksa – kontynuacja

Chociaż ta różnica między wynikami wyrażónymi w formie korelacji a rezultatami, przedstawionymi w formie średnich, jest na pierwszy rzut oka zagadkowa, to dzięki innemu przykładowi straci ona nieco na tajemniczości. Zastanówmy się nad wzrostem dzieci w zależności od wzrostu jch rodziców, W kilku ostatnich dziesięcioleciach dzięki lepszemu odżywianiu i opanowaniu wielu chorób znacznie się zwiększył przeciętny wzrost, toteż obecnie dzieci są na ogół wyżgłównie wyniki czterecn par, wjftnuw.ywuiyn „„„„..w .. – – kontrastowych środowiskach. Wynika więc z tego, że skrajne różnice środowiskowe mogą wpływać na wyniki testu inteligencji nawet u bliźniąt jednojajowych (Newman, Freeman i Holzinger, 1937: McNe- mar, 1938).

Jeśli zbierzemy razem wszystkie stwierdzenia, które odnoszą się do bliźniąt i rodzeństwa, dojdziemy do następujących wniosków dotyczących wpływu dziedziczności i środowiska na inteligencję (taką, jaką mierzą testy).

Ponieważ bliźnięta jednojajowe są bardziej do siebie podobne pod względem inteligencji niż bliźnięta dwujajowe, wydaje się, że dziedziczność odgrywa pewną rolę w wyznaczeniu inteligencji. Wniosek ten jest prawdopodobny, ponieważ podobieństwo poziomu inteligencji bliźniąt jednojajowych odpowiada poznanym zasadom dziedziczenia podobieństwa u tych bliźniąt.

Większe podobieństwo wyników testowych u bliźniąt jednojajowych w porównaniu z bliźniętami dwu jajowymi zachowuje się do późnego okresu życia. Fakt ten ustalono w badaniach nad 51 parami bliźniąt płci żeńskiej, z których, wszystkie miały ponad 60 lat. W czterech testach na sześć (słownik, układanie klocków, powtarzanie cyfr oraz podstawianie symboli zamiast cyfr), u 30 par bliźniąt jednojajowych wystąpiły różnice istotnie mniejsze niż u 21 par bliźniąt dwujajowych. W teście rozpoznawania podobieństw oraz koordynacji ruchowej różnice między tymi dwoma rodzajami bliźniąt nie były istotne, chociaż i tutaj kierunek różnic przemawiał za większym podobieństwem pomiędzy bliźniętami jednojajowymi (Kallmann i Sander, 1949).

Nie możemy jednak być pewni, że większe podobieństwo bliźniąt jednojajowych w porównaniu z bliźniętami dwujajowymi wynika jedynie z dziedziczności. Środowisko bliźniąt jednojajowych może być bardziej jednakowe niż środowisko bliźniąt dwujajowych, ponieważ mają one podobny wygląd i dlatego na ogól ubiera się je podobnie i traktuje jako parę. Bliźnięta dwujajowe mogą różnić się między sobą cechami fizycznymi, co stwarza odmienne środowisko dla każdego z nich.

Fakt, że bliźnięta jednojajowe wychowywane osobno są mimo to podobniejsze do siebie pod względem inteligencji niż bliźnięta dwujajowe wychowywane razem, jest mocnym argumentem za wpływem dziedziczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>