Współdziałanie dziedziczności i środowiska

Chociaż znane są w psychologii pewne ogólne zasady, które można stosować do wszystkich ludzi, różnice indywidualne między nimi (a także między innymi organizmami) są sprawą wielce interesującą – nie tylko ze względu na chęć zrozumienia tego, co w jednostkach jedyne i niepowtarzalne, lecz także dlatego, że nowoczesne, złożone społeczeństwo wymaga, by jego członkowie spełniali wyspecjalizowane role. W związku z tym wyłania się problem znalezienia jednostek Ttajbardztej odpowiadających wielu wymaganiom zróżnicowanego społeczeństwa. Wprowadzenie metod statystycznych do psychologii było u: znacznej mierze wynikiem dążenia do tego, by móc mierzyć cechy indywidualne i znajdować wzajemne zależności między nimi. Spośród różnych aspektów osobowości zajmiemy się przede wszystkim zdolnościami podstawowymi, takimi jak inteligencja, rozpatrzymy wpływ dziedziczności i środowiska na te zdolności oraz będziemy starali się poznać daną osobowość jako końcowy produkt wszystkich oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych na daną jednostkę.

Zanim przejdziemy do problemów związanych z różnicami pomiędzy ludźmi i z mierzeniem tych różnic, odbiegniemy nieco od tematu, aby zapoznać się z narzędziami stosowanymi w takich pomiarach. Podstawowych narzędzi dostarcza tu statystyka – nauka zajmująca się zbieraniem danych liczbowych, manipulowaniem tymi danymi oraz wyciąganiem z nich wniosków. W poprzednich rozdziałach spotykaliśmy wiele razy terminy statystyczne, takie jak ,.korelacja” czy ,,wynik statystycznie istotny”. Obecnie zastanowimy się głębiej nad tym, co oznaczają te wyrażenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>