Bądź obiektywny i wejrzyj w siebie

Człowiek myślący obiektywnie uwzględnia fakty i nie pozwala zaślepić się własnym pragnieniom. Tylko w ten sposób będzie mógł wywrzeć koherentny wpływ na otoczenie i zapewnić sobie harmonijną realizację wszystkich motywów. Biorąc pod uwagę motywy i uczucia innych ludzi łatwiej zdoła znaleźć kompromisowe rozwiązania, które zapewnią mu niezbędną współpracę w ważnych sprawach i zrozumienie ze strony otoczenia.

Dobrze przystosowane osoby próbują być obiektywne zarówno w stosunku do cech własnej osobowości, jak i w stosunku do innych. Normalni ludzie potrafią dość dokładnie ocenić zasób swoich zdolności. Z szerokiej różnorodności karier i możliwości, jakie świat ma do zaoferowania, wybierają zwykle te, które wydają się im osiągalne przy wykorzystaniu talentów, którymi dysponują. Nie stawiają sobie celów zbyt wielkich, gdzie ryzyko porażki wydaje się nieuniknione, ani zbyt małych, gdyż życie straciłoby wówczas wszelki posmak wyzwania. Są realistami. Nie ukrywają własnych niedostatków i porażek.

Dobrze przystosowany człowiek potrafi śmiać się również z siebie. Umie dostrzec zabawne strony swego zachowania. Im jest dojrzalszy, tym bywa mniej skłonny do naśmiewania się z innych – nie tylko dlatego, że szanuje ich uczucia, ale również dlatego, że zdaje sobie sprawę, iż sam nie jest wiele mądrzejszy.

Dla dobrego przystosowania ważne jest, by stawiać czoło sytuacjom w miarę ich rozwoju i radzić sobie z problemami przy użyciu całej energii, jaką człowiek dysponuje. Lęk przed przyszłością i rozpamiętywanie przeszłości nie pomagają w rozwiązywaniu bieżących spraw, ale wręcz szkodzą przystosowaniu, o czym wspominaliśmy już w rozdziale o emocjach. Z przeszłości trzeba się uczyć i wyciągać wnioski, a przyszłość planować, ale tylko w takim stopniu, w jakim pomaga to teraźniejszości.

Czasem – co zrozumiałe – bieżące trudności są tak ogromne, albo też spowodowane na tyle dokuczliwą chorobą, że aby je przezwyciężyć, należy szukać profesjonalnej pomocy u specjalisty. W następnym rozdziale omówimy schorzenia natury emocjonalnej – nerwice.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>