Dziedziczność a środowisko

Gdy staramy się zrozumieć różnice indywidualne, ciągle staje przed nami pytanie: czy dana osoba urodziła się taka, czy też stała się tym, kim jest na skutek uczenia się? Zagadnienie to występuje w różnych gałęziach psychologii, a my zetknęliśmy się z nim w dyskusji nad instynktem (s. 107) i spostrzeganiem przestrzeni (s. 310). Pojęcie ewolucji, która zakłada utrzymanie się przy życiu jednostek najlepiej przystosowanych do przetrwania oraz przekazywania cech przystosowawczych w drodze dziedziczenia, sugeruje istnienie silnego dziedzicznego komponentu w różnicach międzygatunkowych, a także w różnicach indywidualnych w obrębie jednego gatunku.

Nie warto upierać się przy skrajnym poglądzie, że wszystko zależy od dziedziczności lub że ważne jest jedynie środowisko. Chwila zastanowienia natychmiast pozwoli nam dostrzec wspólne oddziaływanie tych czynników, ponieważ żaden organizm nie może rozwijać się bez oparcia, którego dostarcza mu środowisko. Tak więc, chociaż może istnieć dziedziczny wyznacznik wysokości ciała, osiągnięta wysokość będzie w rzeczywistości zależeć od tego, czy odżywianie było odpowiednie i' urozmaicone. Cechy behawioralne, takie jak inteligencja, mogą mieć również jakiś wyznacznik dziedziczny, lecz osiągnięty poziom intelektualny w rzeczywistości zależeć będzie od różnego rodzaju -bodźców działających w okresie wzrastania. Problem polega nie na wyborze między dziedzicznością a środowiskiem, lecz na zebraniu jak największej ilości, informacji o ograniczeniach nakładanych przez dziedziczność na możliwości indywidualnego rozwoju i o zakresie zmian, które może spowodować korzystne lub niekorzystne środowisko. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>