Genetyka zachowania

Nowoczesna genetyka, nauka o dziedziczności, ukazuje, w jaki sposób cechy fizyczne potomstwa wywodzą się z cech rodziców. Genetyka zachowania jest nowszą gałęzią genetyki, zajmującą się raczej dziedziczeniem zachowania niż struktury fizycznej. Powstaje tu interesujące zagadnienie, czy badanie różnych form zachowania wnosi coś nowego, albowiem zachowanie (jeśli jest odziedziczone) z pewnością musi zależeć od struktur fizycznych. Tak więc, jeśli inteligencja jest dziedziczna, to dzieje się tak dlatego, że osoba bardziej inteligentna dziedziczy układ nerwowy doskonalszy od układu odziedziczonego przez osobę mniej inteligentną. Chociaż brzmi to dość logicznie, to przecież odziedziczonej struktury nie obserwujemy bezpośrednio, a to, co obserwujemy, nawet w przypadku takich cech jak wysokość lub barwa, stanowi odbicie współdziałania dziedziczności i środowiska. Z tego punktu widzenia uzdolnienie jakiegoś szczura do znajdowania drogi w labiryncie może być równie dobrze wskaźnikiem dziedziczności, jak waga jego mózgu. Dziedziczność zachowania można zatem badać ze względu na nią samą podobnie jak dziedziczność struktury fizycznej. Zanim przystąpimy do rozpatrzenia dowodów przemawiających za dziedziczeniem zachowania zapoznajmy się pokrótce z głównymi zasadami dziedziczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>