Kształtowanie się tożsamości

Różnorakie wpływy wspólnej kultury i specyficznych doświadczeń danej jednostki muszą ulec scaleniu, czyli integracji, zanim u danej osoby wytworzy się wyraźna i określona struktura osobowości. Nim przejdziemy do problemów mierzenia osobowości, musimy zapoznać się bliżej z tymi integrującymi procesami.

Erikson określił proces integracji dojrzałej osobowości jako kształtowanie się poczucia tożsamości (identity) (Erikson, 1959). Jakie są etapy, przez które dochodzi się do ostatecznej, dojrzałej indywidualności? Szereg ważnych etapów polega na identyfikacjach dziecka ze znaczącymi dlań osobami z jego środowiska – z matką i z ojcem, z bratem lub siostrą, 2 ulubionym sąsiadem lub nauczycielem. Dopóki te poszczególne identyfikacje występują obok siebie, osobowość jest złożona z części, często niezgodnych ze sobą. Gdy jest się jednocześnie matką i ojcem, starszym bratem i ulubionym nauczycielem muzyki – to jest się tym samym rozdartym między różne role i doświadcza się tego, co Erikson nazywa nakładaniem się ról. Takie nakładanie się ról, jeśli nie minie z wiekiem, może spowodować poważne zaburzenie osobowości, co ilustruje następujący przypadek.

Pan Orchard, zajmujący się układaniem reklam dla domu towarowego, został przyjęty do szpitala psychiatrycznego w wieku 35 lat ze względu na wzrastającą drażliwość oraz bóle głowy związane z urojeniami, że ludzie starają się pozbawić go pracy i wyrządzić krzywdę jego 12-letniemu synowi. Miał on także pewne urojenia natury religijnej i wyobrażał sobie, że przechadza się z Bogiem. Do szpitala zgłosił się dobrowolnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>