Maszyny symulujące myślenie cz. III

Myśli te nie zjawiły się w jakimś słownym sformułowaniu. Ja w ogóle bardzo rzadko myślę słowami. Myśl zjawia się, a potem mogę próbować wyrazić ją w słowach… Przez wszystkie te lata istniało poczucie ukierunkowania, dążenia wprost do czegoś konkretnego. Oczywiście, bardzo trudno wyrazić to poczucie w słowach, lecz stanowczo rzeczy miały się właśnie tak i trzeba to wyraźnie odróżnić od późniejszych rozważań nad racjonalną formą rozwiązania. U podstaw takiego Ukierunkowania leży zawsze jakaś logika, lecz u mnie wystąpiło to w formie oglądu, poniekąd wzrokowego”s.

Einstein przeszedł przez formalne etapy hipotez i przewidywania, gdy włączał szczegółową teorię względności (o której była mowa przed chwilą) w swoją ogólną teorię. Ogólna teoria względności w imponujący sposób przewidziała fakt, że promienie świetlne będą Się odchylać w polu grawitacyjnym wielkiego ciała. Przewidywanie to zostało ściśle potwierdzone w czasie zaćmienia słońca w 1919 r. Fizyczna weryfikacja tego rodzaju wykazała wystarczającą zgodność między teorią Einsteina a znanymi faktami dotyczącymi wszechświata, aby teorii tej nie można już było dłużej traktować jako matematyczną fantazję.

O technikach weryfikacji i o logice dowodu wiemy dużo. Najmniej wiemy o tym, jak pewne procesy, które zachodzą w okresie przygotowania, dają początek tym, które dojrzewają w okresie inkubacji, aby osiągnąć punkt kulminacyjny w iluminacji, którą można następnie zweryfikować. Musimy strzec się takiego rodzaju przygotowania, które stępi myślenie i zniszczy możliwości twórcze, prowadząc do zrutynizowanego, pedantycznego, pozbawionego wyobraźni podejścia do problemów. Twórczy, odkrywczy wgląd często otwiera nowy etap w rozwoju nauki, musimy odkryć, jeśli potrafimy jak najlepiej do tego przygotować klimat. umysłowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>