Myślenie asocjacyjne cz. II

Freud otworzył nową erę w interpretacji marzeń sennych, wykazując, że sny nie są tak bezcelowe i bezsensowne, jak się wydaje, lecz ze zwykle (jeśli nie zawsze) są spełnieniem pragnień śniącego Ponieważ pragnienia te, mówi Freud, pochodzą z nieświadomości śniącego i mogą być dla niego nie do przyjęcia, są zamaskowane Dlatego też Freud odróżniał jawną treść marzenia sennego od jego treści ukrytej. Treść jawna jest tym, co rzeczywiście dzieje się w marzeniu sennym, tym, co mówią i robią występujący w nim bohaterowie. Treść ukryta jest tym, co dany sen implikuje w odniesieniu do pragnień śniącego.

Źródło jawnej treści snu często można odnaleźć w zdarzeniach dnia poprzedniego Ważne zdarzenia mogły zostać zarejestrowane w pamięci, nawet jeśli percepcja ich nie była w pełni świadoma, co ilustruje następujący opis eksperymentu.

Pewien psychiatra, relacjonując grupie innych psychiatrów eksperymenty nad zależnością między percepcją a marzeniami sennymi, ilustrował swój wykład krótką ekspozycją w tachistoskopie obrazka noszącego tytuł „Trzej Królowie” (ryc. 12-1A) – obrazka tego używał do wywoływania marzeń sennych u pacjentów Ekspozycja trwająca 1/100 sekundy nie pozwalała na wyraźną percepcję obrazka. Jeden z lekarzy obecnych na tym wykładzie opisywał później swoje własne przeżycia, jak następuje

W nocy po wykładzie miał sen, który opisał własnymi słowami – „To była skała wystająca ponad powierzchnię ziemi, mały wzgórek około 20 stóp wysokości na pustynnym obszarze. Wzgórek był dość płaski, a po lewej jego stronie sterczał pojedynczy odłam skalny nieco wyższy od pozostałych i oddzielony od nich. Na stoku stali ludzie, byli ubrani w- niebieskie szorty i niebiemy zdefiniować pojęcia symbolu, lecz tylko wskazaliśmy, że symboliczna myśl może obejmować szeroki zakres rzeczy istniejących, nieistniejących i wyimaginowanych. Chodziło nam głównie o to, że myśl może przedstawiać coś za pomocą symbolu, który tę rzecz reprezentuje Słowo ,,k s i ą ż k a” jest symbolem, który reprezentuje zadrukowane kartki w sztywnej okładce – przedmiot zwany książką – lecz

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>