Myślenie asocjacyjne

Skojarzenia swobodne: sekwencje słów, w których jedno słowo wywołuje drugie w sposób swobodny, bez zwykłych ograniczeń nakiadanych przez organizację materiału według wymogów' gramatyki i sensu. Stosowane w terapii psychoanalitycznej.

Skojarzenia kierowane: sekwencje słów', w których jedno słowo prowadzi do drugiego, lecz z pewnymi ograniczeniami nakładanymi przez instrukcję. Instrukcja może wymagać podawania słowa, które jest przeciwieństwem słowa będącego hasłem lub częścią całości określonej przez hasło itd.

Marzenia, czyli sny na jawie: swobodne fantazjowanie, marzenie, „budowanie zamków na lodzie”. Marzenia senne: pojawiające się mimo woli w czasie snu sceny lub epizody, które dana osoba przypomina sobie, gdy się obudzi.

Myślenie autystyczne: subiektywność interpretacji: proces, w którym przekonania i sądy zabarwione są silniej przez osobiste potrzeby osoby myślącego niż przez rzeczywistość zewnętrzną. Do tej kategorii należy racjonalizacja. przykład: pewien student opowiadał sen, w którym prowadził samochód, starając się zdążyć na umówione spotkanie Zaniepokoiło go spostrzeżenie, że jeździ w kółko, ciągle powracając do mostu (bridge), przez który już przejeżdżał przedtem. Natychmiast skojarzył ten sen (skojarzenie to wyjawił z pewnym zawstydzeniem) ze swym zmartwieniem, że uprawiana przez niego gra w bridge’a przeszkadza mu w nauce.

Podobnie jak i w innych przypadkach niekontrolowanego kojarzenia, treść snów często jest odbiciem prostego asocjacyjnego uczenia się tego, co zdarzyło się poprzedniego dnia. czy też tego, o czym się myślało przed udaniem się na spoczynek. W niektórych przypadkach treść jest odbiciem aktualnych pobudzeń zmysłowych. Wrażenia zmysłowe mogą być włączone w treść snu: jeśli np. śpiącego ciągnie się za włosy, może mu się śnić, że go skalpują: jeśli odrzucił swe nakrycie, może śnić, że marznie na ośnieżonym szczycie: jeśli dzwoni budzik (lecz nie budzi go), może słyszeć straż pożarną jadącą do pożaru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>