Myślenie grupowe a myślenie indywidualne

W eksperymentach nad rozwiązywaniem problemów badani przyjmują pewne uporządkowane sposoby postępowania, takie jak technika połówkowa, które często są dla nich korzystne. Takie uporządkowane sposoby postępowania ułatwiają np. wykrywanie uszkodzeń, ponieważ prowadzą do skutecznego wykorzystania informacji.

Dwie przeszkody utrudniające rozwiązywanie problemów występują w wielu eksperymentach: uporczywość nawykowego nastawienia oraz fiksacja funkcjonalna, związana ze zwykłym znaczeniem użytkowym danego narzędzia lub innego przedmiotu. Przeszkody te najlepiej można przezwyciężyć poprzez ćwiczenie, w którym kładzie się nacisk na elastyczne podejście do problemów.

Trudno jest porównać ogólnie myślenie grupowe z myśleniem indywidualnym. Grupa ma przewagę tylko w określonych okolicznościach, np. wówczas gdy jako całość posiada więcej istotnych informacji niż każdy z jej członków.

Odkrycie naukowe jest złożonym procesem ilustrującym najlepsze, jak dotąd, reguły rozwiązywania problemów, wypracowane przez człowieka. Uczeni wy-óżniają w swej własnej pracy okres przygotowania, po którym następuje czasem nagła iluminacja, poprzedzona okresem inkubacji. Na koniec weryfikują oni swą pracę, wyprowadzając logiczne wnioski z przyjętych zasad i sprawdzając swe przewidywania za pomocą eksperymentu.

Twórcza praca artysty, jeśli idzie o etapy myślenia, nie różni się zbytnio od pracy uczonego, chociaż cele ich są różne. Podczas gdy końcowym rezultatem dla uczonego jest obiektywne, oparte na faktach twierdzenie, to ostatecznym rezultatem dla artysty jest wytwór, który przekazuje wartości lub emocje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>