Osobowość neurotyczna

Pomimo powszechnego pragnienia szczęścia i zdrowia wielu ludzi pada ofiarą chorób psychicznych. Przyjmują one postać zaburzeń lub uszkodzeń osobowości, które można podzielić na dwie kategorie zwane ogólnie nerwicami i psychozami. Lżejszą formę z obu wymienionych kategorii stanowią nerwice, w których jakaś funkcja osobowości wymyka się spod świadomej kontroli. W niektórych przypadkach chodzi o uczucie lęku. W innych następuje utrata kontroli nad myślami. Może też pojawić się nie kontrolowane zachowanie, utrata kontroli nad określonymi częściami ciała lub niewydolność organów bez „fizycznych przyczyn”.

W chorobach zwanych psychozami normalna zdolność postrzegania i właściwej interpretacji bodźców zostaje upośledzona. Osoba psychotyczna żyje w świecie wyimaginowanym stanowiącym mniej lub bardziej zniekształconą wersję świata realnego. Osoby cierpiące z powodu prawdziwej psychozy muszą być najczęściej hospitalizowane. W następnym rozdziale przyjrzymy się przyczynom, rodzajom i efektom tego typu poważnych zaburzeń. Obecnie szczegółowo omówimy rozmaite aspekty nerwic lub osobowości neurotycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>