Pochodzenie narodowe i rasowe

Analiza narodowościowych czy rasowych różnic w poziomie inteligencji jest połączona z wieloma trudnościami. Trzy problemy są przyczyną trudności w ustaleniu różnic między takimi grupami: (1) problem uzyskania odpowiedniej próbki, {2> problem upewnienia się, czy zadania testowe są „sprawiedliwe” oraz (3) problem kontaktu z badanymi. Gdy bada się testami grupy imigrantów, mogą one reprezentować różne warstwy swego narodu. Jest faktem uznawanym powszechnie, że w okresie największego nasilenia imigracji do Stanów Zjednoczonych imigranci zi północnej, Euro Dzieci urodzone w Filadelfii, które chodziły do przedszkoli, wyeliminowano z tablic, na podstawie których skonstruowano wykres na rye, 15-7 (przyp. aut.). py zajmowali w swym ojczystym kraju wyższą pozycję społeczno-ekonomiczną niż większość imigrantów z Europy południowej. Prócz tego kolejne fale imigracji, np. z Rosji lub z Polski, reprezentowały różne warstwy ludności swego kraju, Kiedy więc prowadzi się badania testowe nad małymi grupami Amerykanów pochodzenia szwedzkiego, -włoskiego lub rosyjskiego w celi ustalenia różnic narodowościowych, selektywna migracja zaczyna odgrywać ważną rolę jako czynnik, mogący wpłynąć na rezultaty. Te same trudności pojawiają się w badaniach różnic rasowych. Nie mamy na przykład żadnego sposobu, by przekonać się, w jakiej mierze Murzyn amerykański może reprezentować Murzynów afrykańskich.

Zadania testowe we współczesnych testach inteligencji odpowiadają językowi i kulturze amerykańskich szkół publicznych. Dzieci z nic- zaasymilowanych grup kulturowych, nawet jeśli uczęszczają do tych szkół, mogą być w gorszej sytuacji ze względu na dwujęzyczność w domu. Mogą one też odczuwać potrzebę wykształcenia innego typu, na skutek czego nie wyzyskują możliwości, które daje szkoła, w taki sam sposób, jak dzieci rodowitych Amerykanów. Założenie, że treść zadań testowych jest jednakowa dla wszystkich, może być fałszywe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>