Programowane uczenie się – kontynuacja

Standaryzowany 2C średnią 50,0, ucząca nie ma żadnej przewagi nad programowaną książką. Szczególnie dla celów badawczych ważną rzeczą jest zapis, którego maszyna dostarcza. Maszyna może okazać się ostatecznie bardziej ekonomiczna, ponieważ do programowanej książki wpisuje się odpowiedzi i w ten sposób jest ona zniszczona po jednorazowym użyciu, podczas gdy w maszynie programem można posługiwać się wielokrotnie, zmieniając tylko taśmę odpowiedzi. (Wydaje się, że niektórzy wydawcy przewidzieli tę trudność, eliminując z książek miejsca przeznaczone na odpowiedzi i załączając oddzielne arkusze odpowiedzi) Dla niektórych badanych ruch maszyny i towarzyszące temu dźwięki mogą mieć znaczenie motywacyjne. Wiele związanych z tym zagadnień jest obecnie przedmiotem badań.

W programowaniu kryje się dużo możliwości, a maszyny mogą być tak zaprojektowane, by obsługiwały różne rodzaje programów. Nie wszystkie programy wykorzystują materiał tylko w jeden sposób: innym możliwym rozwiązaniem jest wielotorowość, w zależności od tego, co zrobi uczeń. Na przykład, uczeń może mieć do wyboru alternatywne odpowiedzi, a to, jak postąpi, będzie zależało od wybranej alternatywy. Jeśli wybrał złą odpowiedź, wskazuje mu się, na czym polegał błąd, i pomaga uniknąć tego błędu w przyszłości. Jeśli odpowiedział bardzo dobrze na szereg pytań, stwarza mu się możliwość przeskoczenia do przodu, a jeśli zrobił szereg błędów, może ponownie przejść swą drogę lub obrać inną trasę celem wyjaśnienia swych trudności. Te aspekty są wbudowane w program, a maszyny są tak zaprojektowane, aby ułatwić osiągnięcie tego. co jest celem programu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>