Programowane uczenie się

Reakcję wykonuje się na bodziec. Dla reakcji „4″ bodźcem może być ,,Ile jest 2 -f 2?’'. Podobnie, jeśli reakcją jest „Paryż”, to „Jakie miasto jest stolicą Francji?” nazwalibyśmy 5 bodźcem

Na bodziec „ręka” ktoś, kto uczy się rosyjskiego reaguje słowem „ruka”. Na „miasto” reaguje „gorod” na „stół” – „stół”. Reaguje on rosyjskimi słowami na słowa języka ojczystego, które służą jako 6 bodźce

Umiejętne nauczanie nie jest jakąś tajemniczą sztuką. W zasadzie polega ono na stworzeniu takich warunków, 0 których wiadomo, że pomagają one w powrtawa- niu pomiędzy a 12 skojarzeń bodźcami, reakcjami

Widzimy tu początkowe „kroki” krótkiego programu mającego na celu zaznajomienie szerszego ogółu z programowanym nauczaniem, W wersji książkowej kroki te zajmują kolejno prawe stronice książki» natomiasr prawidłowe odpowiedzi mieszczą się na następujących po nich lewych stronicach. Przedstawiony tu fragment zaczyna się od punktu 5., poprzednie cztery punkty określały uczenie się – jako przedmiot tego programu oraz wykazywały, że uczenie się wiąże się z wykonywaniem reakcji. (Milton i West, 1961), określenia jednostki programu zaczyna się przyjmować nazwa „klatka”. Jest to materiał eksponowany za jednym razem. Może to być pytanie, zdanie twierdzące, zadanie do rozwiązania, lecz w każdym przypadku ma ono określoną odpowiedź lub wynik, jeśli uczeń materiał ten opanował.

Jak już wspomniano, istota tej nowej metody samokształcenia polega na programowaniu materiału, a nie na mechanicznej formie podawania go. Staranne badania, mające na celu porównanie wyników programowanego uczenia się podczas stosowania programów w formie książkowej i maszyn uczących, wykazały, że obie te metody dają zasadniczo podobne rezultaty. W jednym z takich eksperymentów osoby badane dokładnie zrównane pod względem inteligencji i uprzedniej znajomości !podstaw elektrotechniki (przedmiot kursU) korzystały albo z programowanej książki, albo z maszyny uczącej. Przyswoiły one sobie materiał kursu w ciągu tej samej przeciętnie liczby godzin, uzyskały zasadniczo podobne rezultaty na egzaminie dotyczącym znajomości faktów oraz wykazały równą łatwość zastosowania przyswojonych pojęć do nowych problemów (tabl. 11-4). Nie znaczy to, że maszyna

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>