Rozwiązywanie problemów

Co to jest problem? Gdy tylko aktywność zmierzająca do jakiegoś celu zostaje zahamowana, gdy potrzeba pozostaje niezaspokojona, wątpliwość – nierozwiązana, a pytanie bez odpowiedzi, człowiek staje przed problemem. Obecnie przechodzimy do rozpatrzenia realistycznych sposobów rozwiązywania problemów, kiedy to gromadzi się dowody, przeprowadza rozumowanie i osiąga się zadowalające rozwiązanie 8.

Człowiek, próbując rozwiązać problem, poszukuje jakiejś strategii, jakiegoś systematycznego sposobu atakowania tego problemu i, jeśli problem nie jest postawiony zbyt arbitralnie, zwykle udaje mu się to.

W pewnym eksperymencie można było wyróżnić wyraźnie dwie strategie, które zostały określone jako strategia całościowa i cząstkowa (Bruner, Goodnow i Austin, 1956). Zadanie polegało w owym eksperymencie na wyabstrahowaniu pewnego pojęcia na podstawie oglądania serii kart. Badani otrzymywali więcej informacji o zadaniu, niż to zazwyczaj się stosuje w eksperymentach nad kształtowaniem pojęć. Pouczono ich, że każda karta stanowi bądź przypadek re- e Pewne nierealistyczne sposoby rozwiązywania problemów będą rozpatrzone później (rozdział 18) (przyp. aut.). prezentujący poszukiwane pojęcie (przypadek pozytywny), bądź też nie (przypadek negatywny). Powiedziano im także, jakie właściwości kart bierze się pod uwagę oraz jakie wartości może przybrać poszczególna właściwość według poniższej tablicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>