Książki o TAT

Cronbach w Essentials of psychological testing (2nd. Ed.. 1960) w szeregu rozdziałów zajmuje się metodami badania osobowości: Fergusona Personality measurement (1952) oraz Allena Personality assessment procedures (1958) są to książki poświęcone specjalnie osobowości.

Spośród inwentarzy osobowości Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości jest chyba przedmiotem największej liczby opracowań Pożytecznymi książkami o-tym teście są: Welsha i Dahlstroma Basic readings on the MMPI in psychology and medicine (1956) oraz Dahlstroma i Welsha An MMPI handbook: a guide to use in clinical practice and research (1960). Edwards w swej pracy pt. The social desirability variable in personality assessment and research (1957) ukazuje jeden z ubocznych czynników wypaczających wyniki inwentarzy osobowości.

Najlepszymi pracami podsumowującymi rezultaty analizy czynnikowej w dziedzinie osobowości są Cattella Personality and motivation structure and measurement (1957) oraz Guilforda Personality (1959): wariant brytyjski, nie omówiony w tekście tej książki, to Eysencka The structure of human personality (1959).

Ukazało się szereg książek o TAT, spośród których dosyć reprezentatywne są Henry’ego The analysts of fantasy (1956), Tomkinsa The Thematic Apperception Test (1947) oraz Kagana i Lessera Contemporary issues in thematic apperceptive methods (1961). Klopfera i in. Deueiopmcrcis in the Rorschach Technique (1954) oraz Rickers-Ovsiankiny Rorschach psychology (1960) są to szczegółowe prace o teście plam atramentowych. Opracowaniem najbardziej współczesnym, zawierającym dużą liczbę plam atramentowych, jest Ink blot perception and personality Holtzmana i in. (1961). Testy projekcyjne w ogóle omówiono w następujących książkach: Abt i Beliak Projectile psychology (1950) oraz Anderson i Anderson (Eds.) Introduction to projective techniques (1951).

Chcąc zapoznać się z bardziej kompleksowymi metodami sposobu oceny i obserwacji, można skorzystać z następujących źródeł: OSS Assessment Staff Assessment of men (1948) oraz Stern, Stein i Bloom Methods in personality assessment (1956).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>