Miejsca, gdzie oferowana jest medycyna estetyczna

Im pacjent jest w starszym wieku, tym znacznie trudniej jest poprawić jego wygląd. Jednocześnie rośnie liczba możliwości skutecznego realizowania poprawy wyglądu nawet w starszym wieku. W tym względzie korzystać można z zabiegów,

czytaj więcej

Pomoc dla dziecka niedorozwiniętego umysłowo

Ćwiczenie w warsztacie dla dzieci opóźnionych. Dziś wiele takich dzieci staje się samodzielnymi członkami społeczeństwa. (Źródło: Capa i Pines, 1957). w testach. Jedynie wykwalifikowany w stosowaniu testów pracownik potrafi wykryć, że wynik testu wprowadza w błąd. Dziecku takiemu może pomóc psychoterapia.

czytaj więcej

Wybór między alternatywnymi czynami

Ludzie często muszą wybierać między sprzecznymi motywami. Czasem jest to konflikt między dwiema przyjemnościami, a czasami wybór między przyjemnością a obowiązkiem. Jeśli człowiek w tej drugiej sytuacji wybierze przyjemność, mówi się, że ma „słabą wolę”. Jeśli wybierze obowiązek – ma to oznaczać, że dysponuje „siłą woli”. Obowiązkiem psychologii jest pokazanie, co naprawdę się dzieje w psychice, gdy w grę wchodzi tzw. siła woli.

czytaj więcej

Badanie testem zdolności mechanicznych cz. II

Im wyższy jest ten współczynnik, tym lepiej można przewidywać na podstawie danego testu zdolności i tym większe zaufanie można pokładać w-wynikach testu wiadomości i umiejętności. Wysoki współczynnik trafności jest rzeczą bardzo istotną, jeśli wyniki osiągane w teście mają być użyte w celu dopomożenia jednostce w powzięciu takiej decyzji, jak np. wybór zawodu, lecz nawet względnie niskie współczynniki trafności mogą okazać się użyteczne, gdy bada się wielką liczbę ludzi. Na przykład, zestaw testów, którego używa się do selekcji załóg lotniczych (tabl. 14-1), okazał się skuwód jest następujący: testy te dostarczają norm, na których opierają się testy zdolności. Jeśli chcemy-przygotować i wypróbować test zdolności do pisania na maszynie, musimy dysponować jakimiś normami dobrego maszynopisania, w odniesieniu do których będziemy mierzyć te zdolności. W przeciwnym przypadku nie mamy żadnego sposobu sprawdzenia naszych przewidywań. Testy wiadomości i umiejętności dostarczają zatem norm, czyli stwarzają kryterium dla naszej prognozy. Gdyby profesorowie wyższych uczelni stawiali stopnie zależnie od nastroju, a niezależnie od tego, co student umie, to próby przewidywania ocen za pomocą zestawu testów byłyby bezskuteczne. Tylko udoskonalone sprawdziany wiedzy mogą zapewnić największą efektywność przewidywań.

czytaj więcej

Kara może być informująca

Eksperymenty wykazują, że kary sporadyczne (które odpowiadają sporadycznemu wzmacnianiu) skuteczniej oddziałują na zachowanie niż kary wymierzane regularnie (Estes, 1944), Przyczyny nie są jasne. Być może sporadyczne karanie czyni nawet sytuacje niekarane zagrażającymi, i w ten sposób reguluje zachowanie za pomocą strachu i lęku. Jest zrozumiale, że strach i lęk mogą regulować zachowanie bardziej efektywnie niż bezpośrednia kara.

czytaj więcej

Inwentarz Upodobań Osobistych Edwardsa

Odmienną techniką otrzymywania opisu własnej osoby posługuje się Inwentarz Upodobań Osobistych (Personal Preference Schedule) ‚ Edwardsa. Jako jednostkę pomiaru, zamiast symptomu patologicznego jak w przypadku Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości, przyjęto

czytaj więcej

Reakcje alkoholowe

Sięganie po alkohol i narkotyki w celu obniżenia lęku jest stare jak świat. Omówimy reakcje alkoholowe jako jeden tylko przykład z szerokiego zakresu problematyki nadużycia leków i narkotyków.

czytaj więcej

Uwarunkowane uprzedzenia – kontynuacja

Czerwień natomiast uważa się powszechnie za kolor pobudzający. Czasem, jak w przypadku karminowych warg czy pąsowych policzków, ta podniecająca właściwość czerwieni jest bardzo przyjemna. Na znaku drogowym „stop” oraz w odniesieniu do krwi czerwień może oznaczać niebezpieczeństwo, wywoływać strach lub gniew. Zgodnie z pewną teorią obie te reakcje na czerwień zostały uwarunkowane przez nasze pierwotne reakcje na krew: nieprzyjemną na widok krwi „rozlanej” i przyjemną na widok krwi „nie rozlanej” – widocznej choćby w zaróżowieniu skóry.

czytaj więcej

Dobre przystosowanie

Czytelnik ma teraz lepsze rozeznanie w mechanizmach przystosowawczych i potrafi ocenić je zarówno na płaszczyźnie psychologicznej, jak i etycznej. Jednakże – nawet przy dobrym zrozumieniu motywów i przystosowań – nie zdoła odpowiedzieć płynnie na pytanie: „Co znaczy dobre przystosowanie?” Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że mechanizmy przystosowawcze człowieka są dobre, jeśli w pełni zaspokajają jego popędy. Jest to na pewno prawda w przypadku popędów cielesnych. Kiedy ktoś jest spragniony, głodny czy jest mu duszno, to nie ma odpowiednich substytutów dla picia, jedzenia i oddychania.

czytaj więcej